Patrick Princen
Patrick Princen

Patrick Princen

Patrick Princen

 • Waarnemend eerste schepen, bevoegd voor openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken en stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid vast bureau
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en dierenwelzijn
 • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid commissie financiën, gebouwen, eigendommen, monumenten, landbouw en juridische zaken
 • Lid politieraad
 • Voorzitter raad van bestuur en directiecomité AGB Energiepunt Mechelen
 • Lid plaatselijk auditcomité Audio
 • Lid adviescomité Pidpa
 • Lid raad van bestuur Igemo
 • Lid raad van bestuur De Vrije Woonst
 • Plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering Gemeentelijke Holding
 • Lid raad van bestuur Regionaal Landschap Rivierenland
 • Volmachtdrager algemene vergadering Bosgroep Antwerpen-Zuid
 • Lid algemene vergadering Ecoso
 • Lid (niet stemgerechtigd) milieu- en klimaatraad
 • Lid stuurgroep Mechelen Stationsomgeving
 • Lid verkeerscommissie
 • Plaatsvervangend lid beleidsgroep welzijn Welzijnskoepel Regio Rivierenland
 • Afgevaardigde algemene vergadering Netebekken
 • Afgevaardigde algemene vergadering Benedenscheldebekken
 • Afgevaardigde algemene vergadering Dijle-Zennebekken
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Patrick via [email protected]

Patrick Princen

Patrick Princen

Eerste schepen

 • Waarnemend eerste schepen, bevoegd voor openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken en stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid vast bureau
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en dierenwelzijn
 • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid commissie financiën, gebouwen, eigendommen, monumenten, landbouw en juridische zaken
 • Lid politieraad
 • Voorzitter raad van bestuur en directiecomité AGB Energiepunt Mechelen
 • Lid plaatselijk auditcomité Audio
 • Lid adviescomité Pidpa
 • Lid raad van bestuur Igemo
 • Lid raad van bestuur De Vrije Woonst
 • Plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering Gemeentelijke Holding
 • Lid raad van bestuur Regionaal Landschap Rivierenland
 • Volmachtdrager algemene vergadering Bosgroep Antwerpen-Zuid
 • Lid algemene vergadering Ecoso
 • Lid (niet stemgerechtigd) milieu- en klimaatraad
 • Lid stuurgroep Mechelen Stationsomgeving
 • Lid verkeerscommissie
 • Plaatsvervangend lid beleidsgroep welzijn Welzijnskoepel Regio Rivierenland
 • Afgevaardigde algemene vergadering Netebekken
 • Afgevaardigde algemene vergadering Benedenscheldebekken
 • Afgevaardigde algemene vergadering Dijle-Zennebekken
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Patrick via [email protected]