Ontwerp veiligere en groenere Zemstbaan voorgesteld

11 Januari 2024

“We wensen het comfort en de veiligheid voor zowel voetgangers en fietsers drastisch te verbeteren in de Zemstbaan. Er komen duidelijke fietssuggestiestroken en afzonderlijke voetpaden." - schepen van Openbare Werken Patrick Princen

De Zemstbaan in de wijk Mechelen-Zuid is aan vernieuwing toe. Als belangrijke verbindingsweg voor fietsers en voetgangers moet de inrichting veiliger en aangenamer. Er komen voetpaden, fietssuggestiestroken en er wordt ruimte voorzien voor extra bomen en ontharding. 

De Zemstbaan loopt van de Geerdegemdries tot de Zemstesteenweg parallel aan de Brusselsesteenweg. Vanaf de site Technopolis tot aan de Geerdegemdries plant stad Mechelen een belangrijke heraanleg. Ook de Abeelstraat tussen Zemstbaan en Brusselsesteenweg wordt in de plannen meegenomen om op die manier de aansluiting te maken op de fietsostrade. 

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen: “We wensen het comfort en de veiligheid voor zowel voetgangers en fietsers drastisch te verbeteren in de Zemstbaan. Er komen duidelijke fietssuggestiestroken en afzonderlijke voetpaden. Op dit moment ontbreken er op sommige plekken zelfs voetpaden. De in- en uitrit van de site Technopolis zal ook veiliger ingericht worden. Er komen extra oversteekplaatsen zodat de vele jonge bezoekers de site veiliger kunnen bereiken. In het ontwerp voorzien we 15 extra bomen en een 400 m2 aan ontharding.” 

Op basis van de input van de eerste bewonersvergadering en de input van de online bevraging heeft het ontwerpbureau D+A nu een eerste voorstel klaar dat aan de betrokken buurtbewoners binnen de projectzone werd voorgesteld afgelopen dinsdag 9 januari. 

Schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen: “De Zemstbaan is vandaag al een belangrijk onderdeel van het fietsroutenetwerk. Zodra de F1 fietsostrade klaar is zullen fietsers via de Abeelstraat en de Zemstbaan dankzij de geplande heraanleg veel veiliger de wijk, de aanwezige ondernemingen en de site Technopolis kunnen bereiken. Op vraag van de bewoners verlagen we ook het snelheidsregime naar 30 km/u en voeren we rondom de site Technopolis een parkeerverbod in om wildparkeren in de wijk tegen te gaan. We leggen wachtbuizen aan om in de toekomst als de nood er zou zijn ook trajectcontrole in te voeren.” 

Het algemene ontwerp werd positief onthaald door de aanwezige buurtbewoners tijdens het infomoment. De voornaamste bekommernis had betrekking op parkeergelegenheden. 

Met de feedback van de bewoners gaat het ontwerpbureau nu terug aan de slag. Als alles goed gaat, starten de werken in najaar 2024. In eerste fase wordt het gedeelte tussen site Technopolis en de autokeuring aangepakt. In een volgende fase het gedeelte verder door tot aan Geerdegemdries. De eerste fase wordt geraamd op een 570.000 EUR. De tweede fase op een 508.000 EUR.