Elf Groene Mechelaars op nationale lijsten

27 Maart 2024

Elf Groene Mechelaars op nationale lijsten

"Naast mij staan elf sterke kandidaten van Groen Mechelen, die ook staan voor een verbindend en rechtvaardig beleid. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met dit team een krachtig geluid kunnen brengen.”, zegt Gabriella de Francesco, derde plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement.

Er zijn in totaal elf kandidaten van Groen Mechelen op de nationale kieslijsten voor de provincie Antwerpen. Zij engageren zich voor een meer duurzaam, leefbaar en eerlijk bestuur, zowel op Vlaams als federaal niveau. Doelstelling van de elf kandidaten is om het voortvarend Mechels beleid te laten doorstromen naar het bovenlokale niveau.

Mechelen is een ambitieuze stad, waar Groen al jarenlang het beleid kleurt. In Mechelen staan daarom de mensenrechten voorop, zet de stad een stempel op vlak van duurzaamheid en natuur en maakt ze werk van een eerlijk beleid op vlak van gezondheidszorg en sociale zaken. Verantwoordelijk voor dit beleid is schepen van welzijn Gabriella de Francesco. Zij neemt de derde plaats in op de Vlaamse lijst van de provincie Antwerpen, waar Kim Buyst de lijsttrekker is. “Wat er in Mechelen gebeurt op vlak van sociaal beleid is bijzonder. Mechelen is een warme, menselijke en solidaire stad. Ik ga voluit voor een plekje in het Vlaams parlement om ook in Vlaanderen een versterkend en gericht gezinsbeleid, gelijke kansen en zorg voor het welzijn van kwetsbare jongeren waar te maken. Maar ik doet dat niet alleen. Naast mij staan elf sterke kandidaten van Groen Mechelen, die ook staan voor een verbindend en rechtvaardig beleid. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met dit team een krachtig geluid kunnen brengen.”, zegt Gabriella de Francesco.

Groen Mechelen heeft sinds de verkiezing van Kristof Calvo in 2010 als Kamerlid al jarenlang een stem in Brussel. Ambitie van de afdeling is dat dat zo blijft. "Zelf heb ik beslist om te focussen op de lokale politiek. Het is wel belangrijk dat er een Mechelse groene stem in Brussel blijft de komende jaren. Met deze sterke delegatie van Mechelse kandidaten moet dat lukken. De ervaring van Gabriella De Francesco als schepen zou trouwens ook een meerwaarde zijn voor het Vlaams Parlement. Rond thema's als kinderopvang, armoedebestrijding en welzijn kan zij echt een belangrijke bijdrage leveren", aldus Calvo.

De volgende plek waar we een Mechelaar tegenkomen op de lijst voor het Vlaamse Parlement is op de zesde plaats. Die gaat naar Faysal el Morabet, gemeenteraadslid en ondervoorzitter van Jong Groen Mechelen. Als jonge gast wil hij een stem geven aan de jeugd voor een eerlijker, gezonder en menselijker Vlaanderen. Op de achtste plaats vinden we Zineb El Boussaadani. Haar focus in de politiek ligt op jongeren en welzijn. Haar jarenlange engagement als voorzitter van j@m vzw kleurt haar engagement om te strijden voor gelijke kansen voor elk kind, ongeacht hun achtergrond. Op de achtentwintigste plaats staat Davy Buntinx, voormalig voorzitter van Jong Groen Mechelen. Hij gaat tegen de verkiezingen langs in élke gemeente in de provincie met de fiets!

De plaatsen voor de opvolgers zijn voor Steven Vercauteren en Patrick Princen, respectievelijk op de achtste en de zestiende plaats. Steven engageert zich voor betaalbare zorg. Als voorzitter van een wijkgezondheidscentrum wil hij dat Vlaanderen deze centra erkent, met de nodige financiële ondersteuning. Schepen voor natuur en milieu Patrick Princen bekleedt een symbolische plaats ter ondersteuning van de kandidatuur van Gabriella de Francesco.

Lijst Kamer

Björn Siffer is de eerste opvolger op de federale lijst, waar de lijsttrekker Meryem Almaci is. Vandaag is hij schepen van cultuur in Mechelen. “Mijn ambitie in het federaal parlement is een uitbreiding van de abortus- en de euthanasiewet, samen met een humanisering van het gevangeniswezen. Een eerlijk en rechtvaardig beleid, een ambitie die ik ook zie in de andere Mechelaars die op een federale lijst staan. Ik voel me gesterkt om samen met hen de campagne in te stappen, aldus Björn Siffer.

Op de zesde plaats vinden we Daan Reydams, hij is co-voorzitter van Jong Groen Mechelen en zetelt in de Nationale Politieke Raad van Groen. Zijn kernthema’s zijn klimaatverandering en volksgezondheid, en met name de verbinding tussen beide. Als student geneeskunde gaan ook de arbeids – en opleidingsomstandigheden in de zorg en zorgopleidingen hem nauw aan het hart. Barbara Van de Perre staat op de achtste plaats. Haar ruime ervaring als productieleider in de kunstensector, horecaondernemer en coördinator vluchtelingenopvang komt haar goed van pas in haar engagement. Bovendien werd ze de afgelopen jaren als parlementair medewerker van Meyrem Almaci in het Vlaams Parlement en gemeenteraadslid in Mechelen ondergedompeld in de politieke wereld. Barbara ijvert voor meer rechtvaardigheid, een goede publieke dienstverlening en zorgen voor een bruisende cultuursector. Yannick Ravoux sluit het rijtje af op de tiende plaats, Yannick Ravoux is 30 jaar en een nieuw politiek gezicht. Hij strijdt tegen elke vorm van discriminatie en racisme. In zijn omgeving heeft hij veel sociaal onrecht gezien en hij wil niet langer machteloos toekijken. De tijd om iedereen eerlijke kansen aan te bieden is nu: op de huizenmarkt, arbeidsmarkt of in het dagelijkse leven. In onze maatschappij is er geen ruimte om toe te laten dat iemand omwille van afkomst, geloof, huidskleur, ziekte, gender of geaardheid minder kansen krijgt.

Een symbolische plek is voor Rina Rabau Nkandu als tweede duwer op de voorlaatste plaats, de 23e. Zij is sinds januari 2022 schepen in Mechelen en werkte voordien als raadgever op verschillende kabinetten. Kristof Calvo duwt de lijst in Henegouwen.