Enkel met Gabriella de Francesco en Björn Siffer

23 April 2024

Enkel met Gabriella de Francesco en Björn Siffer

Ik ging in de politiek omdat je in Mechelen echt iets kan verwezenlijken. We innoveren, denken er out of the box en zwemmen al eens tegen de stroom in.”, zegt Gabriella de Francesco, derde plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement.

Eerlijk klimaatbeleid, goede betaalbare zorg en eerlijke kansen voor iedereen. Dát is voor Groen de inzet van de nationale verkiezingen op 9 juni 2024. Meyrem Almaci en Kim Buyst voeren in Antwerpen de lijsten aan.

Met Gabriella de Francesco en Björn Siffer uit Mechelen, komen we op voor jou. Goed leven in Mechelen, dat kan enkel met een regering die kiest voor jouw gezondheid. Voor jouw toekomst en die van de komende generaties. Enkel met Groen maken we lokaal én nationaal werk van beter openbaar vervoer, betaalbare zorg in je buurt, een eerlijk inkomen en waardig werk voor iedereen.

Gabriella de Francesco vind je op de 3e plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement. Zij is vandaag schepen van sociale zaken, welzijn, armoedebestrijding, kinderopvang, diversiteit en gelijke kansen in onze gemeente. “Ik ging in de politiek omdat je in Mechelen echt iets kan verwezenlijken. We innoveren, denken er out of the box en zwemmen al eens tegen de stroom in."

Björn Siffer is de eerste opvolger op de lijst voor het Federaal parlement. Hij is vandaag schepen van cultuur en toerisme in Mechelen. “Mijn ambitie in het federaal parlement is een uitbreiding van de abortus- en de euthanasiewet, samen met een humanisering van het gevangeniswezen. Een eerlijk en rechtvaardig beleid, een ambitie die ik ook zie in de andere Mechelaars die op een federale lijst staan. Ik voel me gesterkt om samen met hen de campagne in te stappen."

Wie zijn de andere kandidaten van Mechelen?

 • Daan Reydams: 6e plaats op de lijst voor het Federaal parlement


  Daan stapte in de politiek door de klimaatcrisis; een gigantische uitdaging die systemische oplossingen vereist. En politiek kàn die oplossingen bieden. Maar dan hebben we politici met visie nodig, die moed en daadkracht vertonen om keuzes te maken die ook de toekomst beschermen. Als co-voorzitter van Jong Groen Mechelen, ziet Daan alvast veel engagement en hoop rond zich om van deze wereld werkelijk een betere plaats te maken.

  Als student geneeskunde, is de link tussen klimaatverandering en onze gezondheid prioriteit voor Daan. Rechtvaardig klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, beschermt ook onze gezondheid. Een beleid waarin we niemand achterlaten, richting een warme en gezonde maatschappij; daarvoor doet hij het. Inclusief meer respect voor onze zorgverleners en sterke sociale ondersteuning.

  Meer weten? https://www.groen.be/daan-reydams 

 • Faysal el Morabet: 6e plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement

  Faysal el Morabet is 28 jaar, gemeenteraadslid Voor Mechelen en ondervoorzitter van Jong Groen Mechelen. Als jonge gast wil hij een stem geven aan de jeugd voor een eerlijker, gezonder en menselijker Vlaanderen. Een Vlaanderen waar we ons allemaal thuis voelen, waar internationale mensenrechten op de eerste plaats staan en waar we ons terug focussen op de basis van de politiek: samenwerking.

  Meer weten? https://www.groen.be/faysal-el-morabet

 • Barbara Van de Perre: 8e plaats op de lijst voor het Federaal Parlement

  Barbara Van de Perre staat op de achtste plaats. Haar ruime ervaring als productieleider in de kunstensector, horecaondernemer en coördinator vluchtelingenopvang komt haar goed van pas in haar engagement. Bovendien werd ze de afgelopen jaren als parlementair medewerker van Meyrem Almaci in het Vlaams Parlement en gemeenteraadslid in Mechelen ondergedompeld in de politieke wereld. Barbara ijvert voor meer rechtvaardigheid, een goede publieke dienstverlening en zorgen voor een bruisende cultuursector.

  Meer weten? https://www.groen.be/barbara-van-de-perre

 • Zineb El Boussaadaani: 8e plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement

  Zineb is 54 jaar, expert diversiteit en inclusie. Haar focus in de politiek ligt op jongeren en welzijn. Haar jarenlange engagement als voorzitter van j@m vzw kleurt haar engagement om te strijden voor gelijke kansen voor elk kind, ongeacht hun achtergrond.

  Meer weten? https://www.groen.be/zineb-el-boussaadani

 • Yannick Ravoux: 10e opvolger op de lijst voor het Federaal Parlement

  Yannick Ravoux is 30 jaar en een nieuw politiek gezicht. Hij strijdt tegen elke vorm van discriminatie en racisme. In zijn omgeving heeft hij veel sociaal onrecht gezien en hij wil niet langer machteloos toekijken. De tijd om iedereen eerlijke kansen aan te bieden is nu: op de huizenmarkt, arbeidsmarkt of in het dagelijkse leven. In onze maatschappij is er geen ruimte om toe te laten dat iemand omwille van afkomst, geloof, huidskleur, ziekte, gender of geaardheid minder kansen krijgt.

  Meer weten? https://www.groen.be/yannick-ravoux

 • Davy Buntinx: 28e plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement

  Davy Buntinx is leekracht wiskunde en de voormalig voorzitter van Jong Groen Mechelen. Hij werd in 2011 actief bij de partij om de wereld te veranderen. Thema's die hem mateloos interesseren zijn onderwijs, digitalisering en inspraak. Hij wil met zijn politiek een breed doelpubliek bereiken door een begrijpelijke taal te hanteren en laagdrempelige ontmoetingen te organiseren. Zijn ambitie is daarom om langs elke Antwerpse gemeente langs te gaan met de fiets!

  Meer weten? https://www.groen.be/davy-buntinx

 • Steven Vercauteren: 8e opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement

  Steven engageert zich voor betaalbare zorg. Als voorzitter van een wijkgezondheidscentrum wil hij dat Vlaanderen deze centra erkent, met de nodige financiële ondersteuning. Een gelijkere verdeling van subsidies en een toegenomen bijdrage van de Vlaamse overheid zou niet alleen de druk op de lokale financiën verlichten, maar ook een krachtig signaal zijn van de toewijding aan volksgezondheid en sociale gelijkheid op een breder niveau.

  Meer weten? https://www.groen.be/steven-vercauteren

 • Patrick Princen: 16e opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement


  Patrick is een echte buitenmens. Opgegroeid tussen de landbouwvelden rond Sint-Truiden, belandde hij in Mechelen met zijn grote liefde Fanny. Ze zijn er met hun drie kinderen en bordercollie nooit meer weggegaan. Vanuit de Dijlestad verandert Patrick nog elke dag de wereld. Opstaan en elke dag werken aan een mooier en groener Mechelen is zijn leuze! Eerst als vrijwilliger bij tal van middenveldorganisaties, later ook als gemeenteraadslid en sinds 2019 als schepen voor natuur en milieu. 

  In Mechelen toont Patrick hoe de klimaatuitdagingen aanpakken hand in hand gaan met het bouwen aan een aangenamere en mooiere stad. Versteende pleinen worden levendige tuinwijken, verloren warmte wordt hergebruikt voor schone en goedkopere energie van huizen en ons erfgoed. 

  Op 9 juni is Patrick 16e opvolger voor het Vlaams Parlement. Met zijn kandidatuur wil hij in de eerste plaats collega-schepen Gabriella De Francesco, de nummer drie op de Vlaamse lijst, een duw in de rug geven.

  Meer weten? https://www.groen.be/patrick-princen

 • Rina Rabau Nkandu: 23e plaats op de lijst voor het Federaal Parlement

  Als schepen in Mechelen werkt Rina aan een stad waar mensen van alle leeftijden en achtergronden volledig kunnen deelnemen. Ze doet dit in nauwe samenwerking met adviesraden waarin ouderen en personen met een beperking worden vertegenwoordigd. Samen met hen werkt ze aan concrete acties die de levenskwaliteit van senioren verbeteren en de toegankelijkheid van openbare ruimtes, diensten en voorzieningen vergroten. Samen bouwen ze aan een dementievriendelijk beleid, brachten ze publiek toegankelijke wc’s in kaart en zorgden ze ervoor dat mensen op tijd hun woning kunnen laten aanpassen, zodat ze er langer en veiliger in kunnen blijven wonen.

  Meer weten? https://www.groen.be/rina-rabau-nkandu

 • Kristof Calvo: Lijstduwer voor Ecolo op de lijst voor het Federaal Parlement

  Voor de zomer besliste Calvo dat hij geen nieuwe termijn als Kamerlid ambieert en dat zijn prioriteit ligt bij de gemeenteraadsverkiezingen in zijn thuisstad Mechelen. Dat blijft zo. Maar toch komt Kristof Calvo op als lijstduwer voor Ecolo, omdat ons land nood heeft aan politici die samenwerken, en die zich engageren in een ideeënstrijd, over de taalgrens heen. In afwachting van een federale kieskring, waar Kristof Calvo voorstander van is, neemt hij alvast het goede voorbeeld. Hij hoopt met zijn kandidatuur inzake democratische vernieuwing impact te maken in Henegouwen, omdat de toekomst van onze democratie niet alleen in Vlaanderen speelt, maar ook in Wallonië en Brussel.

Enkel met lef en daadkracht maken we Mechelen samen gezonder en eerlijker.
Enkel met Groen.

Ontdek hier alle kandidaten uit Mechelen → https://www.groen.be/kandidaten-antwerpen