Kristof Calvo

Fractieleider

 • Fractieleider VLD-Groen-m+
 • Federaal Kamerlid
 • Titelvoerend eerste schepen
 • Gemeente- en OCMW-raadslid
 • Partijbestuur Groen Mechelen
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Voorzitter algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur Mechelen Feest
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur Hannah Arendt Instituut

Contacteer Kristof via [email protected] of kijk op www.kristofcalvo.be