Kristof Calvo

Kristof Calvo

Kristof Calvo

Mandaten
 • Fractieleider VLD-Groen-m+
 • Gemeenteraadslid
 • Titelvoerend eerste schepen
 • Federaal parlementslid
 • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Voorzitter algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur Mechelen Feest
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur Hannah Arendt Instituut
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Kristof Calvo

Fractieleider

Mandaten
 • Fractieleider VLD-Groen-m+
 • Gemeenteraadslid
 • Titelvoerend eerste schepen
 • Federaal parlementslid
 • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Voorzitter algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur Mechelen Feest
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur Hannah Arendt Instituut
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen