Kristof Calvo

Titelvoerend eerste schepen & gemeenteraadslid

 • Titelvoerend eerste schepen
 • Gemeente- en OCMW-raadslid
 • Fractieleider VLD-Groen-m+
 • Partijbestuur Groen Mechelen
 • Commissie openbare werken en openbaar groen
 • Commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie, personeel
 • Commissie jeugd, sport, preventie
 • Commissie sociale zaken, welzijn, gezin, armoedebestrijding, diversiteit
 • Voorzitter Mechelen Feest
 • Raad van bestuur Sociaal Verhuurkantoor
 • Federaal Kamerlid en fractieleider

Contacteer Kristof via [email protected] of kijk op www.kristofcalvo.be