Mechelen heeft actieplan voor buitengewoon evenementenbeleid

16 Mei 2023

Mechelen heeft actieplan voor buitengewoon evenementenbeleid

"Evenementen als Maanrock moeten nog meer van alle Mechelaars worden”, vertelt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.

Samen met adviesraad Buitengewoon Meedoen hebben Stad Mechelen en Mechelen Feest werk gemaakt van een 10-puntenplan om de toegankelijkheid van de Mechelse evenementen te vergroten.

“Mechelen is deze week een fiere gaststad voor de Special Olympics, een voorbeeld van een inclusief en warm evenement. Maar daar blijft het niet bij. Geïnspireerd door de boodschap en de aanpak van de Special Olympics is er een actieplan toegankelijkheid voor evenementen uitgewerkt. Evenementen als Maanrock moeten nog meer van alle Mechelaars worden”, vertelt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.Eind 2019 ondertekende Mechelen het charter “naar een toegankelijke gemeente”. Met de ondertekening van dit charter koos Mechelen voor een structurele aanpak. Toegankelijkheid wordt duurzaam ingebed in het dagelijks beleid, de werking, de dienstverlening en de communicatie van de stad.

Schepen van toegankelijkheid en participatie Rina Rabau Nkandu legt uit: “Integrale toegankelijkheid betekent dat er al van bij de start goed nagedacht wordt over de toegankelijkheid voor iedereen binnen alle beleidsdomeinen. Samen met Buitengewoon Meedoen hebben we al een mooi en participatief traject afgelegd met dit jaar de focus op toegankelijke horeca en evenementen. Ik ben dan ook heel blij dat Mechelen Feest daar concreet mee aan de slag is gegaan, bovenop de inspanningen die ze de voorbije jaren al leverden op vlak van toegankelijkheid.”

Rudy Blauwbloeme, voorzitter Buitengewoon Meedoen, onderstreept het belang van het actieplan: “Mechelen feest: voor iedereen! Elke Mechelaar moet kunnen genieten van de vele festiviteiten in de stad. Iedereen moet kunnen meedoen daarom zet Buitengewoon Meedoen Mechelen zich in om alle (on)zichtbare drempels weg te werken. Stap voor stap naar een inclusief Mechelen. Ook als we feesten!”10 actiepunten

Mechelen Feest heeft de voorbije jaren al sterk ingezet op fysieke toegankelijkheid van de evenementen met bijvoorbeeld een rolstoelpodium en rolstoelvriendelijke kabelgoten en toiletten. Er werd ook geïnvesteerd in tolken Vlaamse Gebarentaal tijdens Maanrock op zondag en er stonden aan de toegangspoorten begeleiders klaar moest daar nood aan zijn. Met 10 actiepunten wil Mechelen Feest in nauw overleg met Stad Mechelen en de adviesraad Buitengewoon Meedoen nog sterker werk maken van een integraal toegankelijk evenementenbeleid.

Kristof Calvo licht toe: “Zo breiden we de M-crew uit met vrijwilligers met een functiebeperking en verzorgen Sjarabang en BlinkOut tijdens Maanrock een aanvullend programma dat voor iedereen toegankelijk is of prikkelarm. We optimaliseren de werking van de tolken Vlaamse Gebarentaal en we voorzien een infopunt toegankelijkheid tijdens Maanrock, om mensen wegwijs te maken op het festivalterrein en te begeleiden waar nodig. Tijdens Parkpop experimenteren we voor het eerst met een muzikaal programma in Vlaamse Gebarentaal.”

Sjarabang voorziet reeds enkele jaren een eigen programma in de tuin van het Moreelshuis tijdens Maanrock. Tijdens de editie van 2023 zullen zij hun Theatertuin al starten op donderdag – een extra dag dus. Marleen D’Joos van Sjarabang vzw: “Toegankelijkheid is meer dan alleen een fysieke of mentale drempel overwinnen. Het gaat erom dat we kansen creëren voor mensen met beperkingen om deel te nemen aan evenementen en tot alles wat de evenementen te bieden hebben. Met een actieplan dat gericht is op het wegnemen van obstakels en het vergroten van de inclusiviteit van onze evenementen, kunnen we de kracht van diversiteit omarmen en onze gemeenschap versterken."

Naast de actiepunten voor de eigen evenementen, voorziet het actieplan ook in acties voor andere organisatoren van evenementen in Mechelen. 

“Vanuit Mechelen Feest worden er jaarlijks vormingsavonden georganiseerd. Zaken zoals duurzaam en veilig evenementen organiseren komen aan bod, maar ook integrale toegankelijkheid zal een thema zijn. Daarnaast breiden we het aanbod in de uitleendienst uit met materialen om evenementen toegankelijk te maken. Op die manier moedigen we ook externe organisatoren aan om aandacht te hebben voor integrale toegankelijkheid van hun evenementen”, besluit Rina Rabau Nkandu.

Link naar het actieplan