Maxine Willemsen

Maxine Willemsen

Maxine Willemsen

Mandaten
 • Voorzitter gemeenteraad
 • Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie algemene zaken en veiligheid
 • Lid commissie cultuur, toerisme
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Lid politieraad
 • Lid algemene vergadering Mechelen Feest
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur Brouwgebouw Lamot
 • Volmachtdrager algemene vergadering IGEMO
 • Volmachtdrager algemene vergadering IVAREM
 • Volmachtdrager algemene vergadering Woonpunt Mechelen
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur VVV Mechelen
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Maxine via [email protected]

Maxine Willemsen

Voorzitter gemeenteraad

Mandaten
 • Voorzitter gemeenteraad
 • Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie algemene zaken en veiligheid
 • Lid commissie cultuur, toerisme
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Lid politieraad
 • Lid algemene vergadering Mechelen Feest
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur Brouwgebouw Lamot
 • Volmachtdrager algemene vergadering IGEMO
 • Volmachtdrager algemene vergadering IVAREM
 • Volmachtdrager algemene vergadering Woonpunt Mechelen
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur VVV Mechelen
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Maxine via [email protected]