Bert Delanoeije

Voorzitter & gemeenteraadslid

  • Voorzitter Groen Mechelen en lid partijbestuur
  • Gemeenteraadslid
  • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
  • Voorzitter commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
  • Lid commissie mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en dierenwelzijn
  • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
  • Ondervoorzitter raad van bestuur en directiecomité Woonpunt Mechelen
  • Algemene vergadering De Vrije Woonst
  • Algemene vergadering en raad van bestuur Sociaal Verhuurkantoor Mechelen
  • Algemene vergadering VVV Mechelen

Contacteer Bert via [email protected].