Bert Delanoeije

Voorzitter & gemeenteraadslid

  • Gemeenteraadslid
  • OCMW-raadslid
  • Voorzitter Groen Mechelen en lid Dagelijks bestuur
  • Commissie openbare werken en openbaar groen
  • Commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie, personeel
  • Commissie klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme stad, onderwijs
  • Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren, personen met een beperking
  • Raad van bestuur Woonpunt Mechelen
  • Algemene vergadering De Vrije Woonst

Contacteer Bert via [email protected].