Subsidies voor 5 ha extra Natuurpark Rivierenland

05 Juli 2023

Subsidies voor 5 ha extra Natuurpark Rivierenland

"De contouren van Natuurpark Rivierenland worden de laatste jaren in sneltempo concreter, de samenhang van onze natuur steeds sterker. We hebben al een mooi traject gelopen, waar ik heel blij mee ben" - schepen Patrick Princen

Dankzij de aankoop van een aantal percelen langs de Zenne door Natuurpunt wordt het Beschermd Natuurpark Rivierenland weer 5 ha groter. Stad Mechelen maakte de aankoop mee mogelijk met een subsidie van bijna 70.000 euro binnen het reglement ‘Natuurprojecten’. Een nieuwe stap om de natuurclusters rond het Vrijbroekpark, Robbroek en Den Battelaer met elkaar te verbinden.

De bestaande natuur in de Mechelse regio versterken, verbinden en uitbreiden: dat zijn uitgangspunt van het Beschermd Natuurpark Rivierenland. Om dit te realiseren op het Mechelse grondgebied, werkt Mechelen nauw samen met natuurbeheerders zoals het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt. Om projecten die de ambities van het natuurpark helpen waar te maken te ondersteunen, subsidieert de stad dergelijke projecten.

In het kader van dit subsidiereglement werden twee aanvragen van Natuurpunt goedgekeurd. De totale oppervlakte van de percelen in kwestie bedraagt ongeveer 5 ha.

Schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen vertelt: “Zowel binnen de ambities van het Beschermd Natuurpark Rivierenland als in het ontwerp van het Beleidsplan Ruimte Mechelen willen we de vallei van de Zenne versterken als natuurgebied. Er liggen nu al heel wat natuurgebieden langs de Zenne, denk maar aan de Eglegemvijver, Robbroek en Den Battelaer. Door gerichte aankopen en de ecologische ontsnippering van de E19, maken we hier stap voor stap een aaneengesloten gebied van, van Zemst tot aan het Zennegat. De aankopen van Natuurpunt die we subsidiëren zijn telkens stappen in dit proces."

"De contouren van ons natuurpark worden de laatste jaren in sneltempo concreter, de samenhang van onze natuur steeds sterker. Dat de Animalinas-route die je rond Mechelen brengt quasi heel de tijd in de natuur loopt, ondertussen al 50 kilometer lang, is hier een mooi voorbeeld van. We hebben al een mooi traject gelopen, waar ik heel blij mee ben", aldus nog de schepen.

2 gebieden, ruim 5 hectare

 • Warande
  • 1 perceel – 1,14ha
  • Gelegen langsheen de Leestsesteenweg
  • Subsidie: € 39.000
  • Doel: omvormen tot een broekbos en beekbegeleidend broekbos met dottervegetaties
 • Stuivenberg
  • 4 percelen – 4,2 hectare
  • Geïsoleerd bos tussen Zenne en Stuivenbergbaan
  • Subsidie: € 29.000
  • Doel: stelselmatig omvormen huidig populierenbos naar een valleibos met een grotere soortenrijkdom en structuur
 • Totaal
  • 5,34 hectare
  • Subsidie: € 68.000

“Natuurpunt is bijzonder blij met de ondersteuning door Stad Mechelen voor beide aankopen. Dit zijn twee belangrijke puzzelstukken in de verbinding tussen Den Battelaer, het Robbroek en het toekomstig stadsbos Stuivenberg”, vertelt Mario Engels, vrijwilliger bij Natuurpunt Beheerteam Stuivenberg. “In de Warande bebosten we dit jaar reeds 2 hectare, het nieuwe perceel sluit mooi aan bij dit nieuwe bos. In Stuivenberg vormen we geleidelijk het productiebos om naar een soortenrijk broekbos. Maar ook nu kan je in het voorjaar al genieten van een struiklaag met rijkelijk bloeiende vlier in gezelschap van een broedkoppel buizerds”, besluit hij.