Stad Mechelen en Natuurpunt vergroten Natuurpark Rivierenland met 21,4 ha

11 Mei 2022

Stad Mechelen en Natuurpunt vergroten Natuurpark Rivierenland met 21,4 ha

Stad Mechelen geeft 360.600 euro subsidies aan Natuurpunt voor de aankoop van zes gronden in natuurgebied met een totale oppervlakte van 21,4 ha. Vier daarvan liggen in de Dijlevallei en twee in Den Battelaer. Ook na de niet-selectie als kandidaat voor een Nationaal Park, blijven de partners die samen het Beschermd Natuurpark Rivierenland vormen volop verder werken aan de versterking, uitbreiding en verbinding van de natuur in en rond Mechelen.

Mechels schepen van natuur- en groenbeheer Patrick Princen vertelt: “Binnen de ambities van het natuurpark is het onze intentie om de bestaande natuur zoveel mogelijk te versterken, te vergroten en onderling te verbinden. Dit om zowel de biodiversiteit te versterken, de groene long van Mechelen te vergroten en ons klaar te maken voor de klimaatuitdagingen. Dat betekent echter niet dat we als stad zelf veel extra gebieden aankopen en beheren. We werken goed samen met organisaties als Natuurpunt of het Agentschap Natuur en Bos, van wie het verwerven en beheren van natuurgebieden de corebusiness zijn. Zij leveren uitstekend werk, dat we met de stad met veel plezier een stevige duw in de rug geven.”

Zes dossiers, ruim 21 ha

Op dit moment bestaan er twee subsidiereglementen bij de stad over de aankoop van natuur: een dat algemeen gaat over de aankoop van natuurgebieden en een ander dat specifiek geldt voor projecten in het kader van het Beschermd Natuurpark Rivierenland en gebeurt na advies van het parkbureau van het natuurpark.

Natuurpunt diende in totaal zes dossiers in, waarvan vier in de Dijlevallei en twee in Den Battelaer. Het gaat om:

  1. Dijlevallei – Mechels Broek: 2,16 ha (midden in het bestaande natuurgebied)
  2. Dijlevallei – Mispeldonk: 3,74 ha (omgeving Bonheidensesteenweg, Rijmenamsesteenweg en het jaagpad)
  3. Dijlevallei – Mispeldonk: 8,95 ha  (ca. 500m stroomopwaarts, tussen Rijmenamsesteenweg en jaagpad)
  4. Dijlevallei – Barebeek: 4,19 ha (tussen Geerdegemstraat en Zemstsesteenweg)
  5. Den Battelaer: 0,71 ha (schakel Blaasveldbroek en Zenne, tussen Heibeek en Hooiendonkstraat)
  6. Den Battelaer: 1,67 ha (tussen Baron Empainlaan en Zennegatvaart)

Klik hier voor een overzichtskaart. De totale oppervlakte van deze gebieden bedraagt 21,4 ha. Natuurpunt betaalt hiervoor in totaal 917.588 euro. Het totale subsidiebedrag van de stad bedraagt 360.603 euro.

Uitgestrekt aaneengesloten natuurgebied

Al zijn het in grote mate natuurbeheerders die aankopen en beheren, toch is er een belangrijke rol voor de steden en gemeenten weggelegd bij het uitbouwen en versterken van de natuur. De actieve steun van Mechelen maakt het verschil, vertelt Jorn Van de Velde, voorzitter Natuurpunt Mechels Rivierengebied: “Het is enkel dankzij de financiële steun van de Stad Mechelen dat we in staat zijn om deze groene plekjes rond de stad aan te kopen. Het is belangrijk voor ons dat lokale besturen mee investeren in de aankoop van natuur. Alleen zo kan je werk maken van robuuste en klimaatbestendige natuur. Met elke aankoop versterken we het groenblauwe netwerk rond de stad. Zo maken we werk van een uitgestrekt aaneengesloten natuurgebied, waar je uren kunt wandelen zonder het gevoel te hebben dat je vlakbij de stad of een andere woonkern bent.”

Animalinas

Tot slot wordt ook het project Animalinas gesubsidieerd in het kader van het Beschermd Natuurpark Rivierenland. Binnen dit project werden schilderingen van markante bewoners van het natuurpark aangebracht op muren in of aan de rond van de natuur. De kunstwerken werden gemaakt door kunstenaar Dzia. Bovendien werd ook een boek uitgebracht over het natuurpark, waarin ook de schilderingen zijn opgenomen.

Zelf het natuurpark ontdekken en de aankoop van nieuwe gronden steunen? Wandel mee met Walk For Nature op 29 mei. Alle info via www.walkfornature.eu.