Tine Van den Brande

Tine Van den Brande

Tine Van den Brande

Mandaten
 • Gemeenteraadslid
 • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie cultuur, toerisme
 • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Lid politieraad
 • Lid algemene vergadering Brouwgebouw Lamot 
 • Volmachtdrager algemene vergadering Igemo
 • Volmachtdrager algemene vergadering IVAREM
 • Plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering Woonpunt Mechelen
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur VVV Mechelen
 • Lid algemene vergadering Regionaal Landschap Rivierenland
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Tine via [email protected]

Tine Van den Brande

Gemeenteraadslid

Mandaten
 • Gemeenteraadslid
 • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie cultuur, toerisme
 • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Lid politieraad
 • Lid algemene vergadering Brouwgebouw Lamot 
 • Volmachtdrager algemene vergadering Igemo
 • Volmachtdrager algemene vergadering IVAREM
 • Plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering Woonpunt Mechelen
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur VVV Mechelen
 • Lid algemene vergadering Regionaal Landschap Rivierenland
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Tine via [email protected]