Tine Van den Brande

Gemeenteraadslid

 • Gemeenteraadslid
 • OCMW-raadslid
 • Partijbestuur Groen Mechelen
 • Commissie openbare werken en openbaar groen
 • Voorzitter commissie klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme stad, onderwijs
 • Commissie cultuur, toerisme, sociale cohesie
 • Commissie sociale zaken, welzijn, gezin, armoedebestrijding, diversiteit
 • Lid politieraad
 • Algemene vergadering Igemo
 • Algemene vergadering IVAREM
 • Algemene vergadering Brouwgebouw Lamot
 • Algemene vergadering VVV Mechelen

Contacteer Tine via [email protected].