Rina Rabau Nkandu
Rina Rabau

Rina Rabau Nkandu

Rina Rabau Nkandu

 • Schepen van sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid vast bureau
 • Lid commissie algemene zaken en veiligheid
 • Lid commissie cultuur, toerisme
 • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Plaatsvervangend lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • Lid Politieraad
 • Lid raad van bestuur IVAREM
 • Lid (niet stemgerechtigd) Mondiale Raad Mechelen
 • Waarnemer adviesraad Buitengewoon Meedoen 
 • Waarnemer Stedelijke Adviesraad voor Senioren (SARS)
 • Lid stuurgroep Mechelen Stationsomgeving
 • Lid algemene vergadering OFP provant
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Rina via [email protected]

Rina Rabau

Rina Rabau Nkandu

Vijfde schepen

 • Schepen van sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid vast bureau
 • Lid commissie algemene zaken en veiligheid
 • Lid commissie cultuur, toerisme
 • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Plaatsvervangend lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • Lid Politieraad
 • Lid raad van bestuur IVAREM
 • Lid (niet stemgerechtigd) Mondiale Raad Mechelen
 • Waarnemer adviesraad Buitengewoon Meedoen 
 • Waarnemer Stedelijke Adviesraad voor Senioren (SARS)
 • Lid stuurgroep Mechelen Stationsomgeving
 • Lid algemene vergadering OFP provant
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Rina via [email protected]