Gabriella De Francesco

Schepen van Sociale Zaken, Welzijn, Gezin, Kinderopvang, Armoedebestrijding, Diversiteit en Gelijke Kansen