Gabriella De Francesco
Gezin

Gabriella De Francesco

Gabriella De Francesco

 • Schepen van sociale zaken en welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen
 • Lid vast bureau
 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • Voorzitter algemene vergadering en raad van bestuur Zorgbedrijf Rivierenland
 • Voorzitter algemene vergadering en raad van bestuur Dodoens
 • Lid commissie algemene zaken en veiligheid
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid commissie mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en dierenwelzijn
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Lid algemene vergadering en bestuurder raad van bestuur [email protected] vzw
 • Lid plaatselijk auditcomité Audio
 • Lid raad van bestuur en directiecomité Woonpunt Mechelen
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur Sociaal Verhuurkantoor Mechelen
 • Volmachtdrager algemene vergadering Gemeentelijke Holding
 • Lid raad van bestuur Logo
 • Ondervoorzitter van het stedelijk overlegorgaan tussen stad en vakbonden
 • Lid beleidsgroep welzijn Welzijnskoepel Regio Rivierenland
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Gabriella via [email protected].

Gezin

Gabriella De Francesco

Achtste schepen

 • Schepen van sociale zaken en welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen
 • Lid vast bureau
 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • Voorzitter algemene vergadering en raad van bestuur Zorgbedrijf Rivierenland
 • Voorzitter algemene vergadering en raad van bestuur Dodoens
 • Lid commissie algemene zaken en veiligheid
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid commissie mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en dierenwelzijn
 • Lid commissie sociale zaken, welzijn, gezin, kinderopvang, armoedebestrijding, diversiteit, gelijke kansen
 • Lid algemene vergadering en bestuurder raad van bestuur [email protected] vzw
 • Lid plaatselijk auditcomité Audio
 • Lid raad van bestuur en directiecomité Woonpunt Mechelen
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur Sociaal Verhuurkantoor Mechelen
 • Volmachtdrager algemene vergadering Gemeentelijke Holding
 • Lid raad van bestuur Logo
 • Ondervoorzitter van het stedelijk overlegorgaan tussen stad en vakbonden
 • Lid beleidsgroep welzijn Welzijnskoepel Regio Rivierenland
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Gabriella via [email protected].