Eervolle vermelding voor Mechelen op federale armoedeprijs

21 November 2023

Eervolle vermelding voor Mechelen op federale armoedeprijs

"Met het project Psychologen voor Jongeren hebben we op korte tijd al meer dan 200 kinderen en jongeren kunnen helpen" - schepen Gabriella De Francesco

Het project ‘Psychologen voor Jongeren’ van Stad Mechelen was vanmiddag samen met acht andere projecten uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel genomineerd voor de Federale Prijs voor Armoedebestrijding. Voor Vlaanderen kroonde project ‘t Hope uit Roeselare zich finaal tot winnaar. Een mooi project dat de prijs meer dan verdient.

Gabriella De Francesco woonde de prijsuitreiking vanmiddag bij. Na afloop overheerst vooral een gevoel van trots: "Dat de Federale Prijs voor Armoedebestrijding dit jaar vol de schijnwerpers zet op mentaal welzijn en gezondheid is bijzonder goed. Kwetsbare gezinnen en kinderen ervaren ook op dat vlak heel wat extra drempels, waardoor problemen moeilijk of zelfs te laat aangepakt worden. Ik ben bijzonder fier dat Mechelen één van de drie genomineerde projecten was. Een belangrijke erkenning voor de samenwerking met CLB en zelfstandige psychologen die we hebben opgezet om net die drempels weg te nemen. Kinderen worden gratis en zo lang het nodig is opgevolgd. Waar nodig wordt er gericht doorverwezen naar bijkomende hulp. Op die manier hebben we de voorbije periode al meer dan 200 kinderen kunnen helpen. Ik ben trots op onze medewerkers en deze samenwerking. Met dit project bewijzen we heel concreet hoe we door samenwerking het verschil kunnen maken. Merci voor alle steun en stemmen!"

“Het belangrijkste blijft dat we creatief en innovatief uit de hoek blijven komen om armoede aan te pakken. Dat doen we nu al vele jaren op rij. Dat Roeselare deze keer de prijs wint, houdt in dat hun project ook elders navolging verdient. We zullen dat dus ook in Mechelen zeker verder onderzoeken. Dat is de sterkte van de projecten. In wezen is dit een en-en-verhaal van good practices vanuit geëngageerde besturen en partners. In de structurele aanpak van gezinsarmoede gaan alle projecten arm in arm”, aldus burgemeester Bart Somers.

Minder drempels tot gezondheidszorg

Jongeren die opgroeien in precaire leefomstandigheden hebben vaak weinig kennis over het aanbod, of vinden geen aansluiting bij de psychosociale hulp die voorhanden is. Vanuit financiële kopzorgen, een kluwen van administratie of een taalbarrière durven ze de stap niet te zetten naar zorg op maat. De nood is nochtans hoog, met hulpvragen die gaan van (faal)angst tot depressie en zelfmoordgedachten.

Het Mechelse project ‘Psychologen voor Jongeren’ hanteert een geïntegreerde aanpak via de samenwerking met lokale partners, de CLB’s en de psychologen in kwestie. Door in te grijpen in bestaande structuren moeten jongeren zélf geen extra actie ondernemen om aanspraak te maken op gratis en ongelimiteerde psychosociale hulp, elke jongere passeert via de school namelijk automatisch langs het CLB. In die zin werkt dit project alle bestaande drempels weg, zodat ieder op een gelijke manier toegang kan vinden tot gezondheidszorg. “Omdat er geen nieuwe structuur wordt opgezet, is deze aanpak makkelijk toe te passen in andere steden en gemeenten. Het project van Stad Mechelen kan zo fungeren als voorbeeld en pionier”, zegt schepen De Francesco.

Geïntegreerde samenwerking

Met de school in een signalerende en het CLB in een begeleidende rol zet de stad in op een preventieve aanpak. Het CLB voelt zich gesterkt omwille van de snelle doorstroom, vaak is er binnen de 10 dagen al een eerste afspraak met één van de betrokken psychologen. Op die manier konden er in het schooljaar 2021-2022 al 107 leerlingen geholpen worden, in 2022-2023 waren dat er 103 en sinds september 2023 startten we een traject met 14 nieuwe leerlingen.

“Wanneer kinderen en jongeren te laat hulp krijgen bij psychosociale problemen, wordt het vaak net meer complex en duur om vervolgens de juiste behandelingen te voorzien. Door de financiële drempel weg te werken kunnen er in de eerste plaats kwetsbare kinderen en jongeren worden bereikt die anders te lang met hun psychosociale problematiek zouden blijven rondlopen.”, verduidelijkt schepen De Francesco.

De betrokken psychologen geven aan dat ze via dit project andere kinderen en jongeren zien dan gewoonlijk in hun praktijk. De kwetsbare thuissituatie is vaak heel prominent aanwezig en vraagt een aanpak op maat. Een aantal psychologen verplaatst zich ook regelmatig naar de scholen zelf om daar de kinderen of jongeren te zien.

www.armoedeprijs.be