Zineb El Boussaadani

Zineb El Boussaadani

Zineb El Boussaadani

Mandaten
 • Gemeenteraadslid
 • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie algemene zaken en veiligheid
 • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
 • Lid commissie cultuur, toerisme
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid politieraad
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur J@M vzw
 • Plaatsvervangend lid algemene vergadering Zorgbedrijf Rivierenland
 • Lid raad van bestuur Woonpunt Mechelen
 • Lid algemene vergadering Sociaal Verhuurkantoor Mechelen
 • Lid beheerscomité IGS Versterkt Wonen Mechelen-Lier
 • Volmachtdrager algemene vergadering Poolstok
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Zineb via [email protected]

Zineb El Boussaadani

Gemeenteraadslid

Mandaten
 • Gemeenteraadslid
 • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie algemene zaken en veiligheid
 • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
 • Lid commissie cultuur, toerisme
 • Lid commissie jeugd, sport, preventie
 • Lid politieraad
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur J@M vzw
 • Plaatsvervangend lid algemene vergadering Zorgbedrijf Rivierenland
 • Lid raad van bestuur Woonpunt Mechelen
 • Lid algemene vergadering Sociaal Verhuurkantoor Mechelen
 • Lid beheerscomité IGS Versterkt Wonen Mechelen-Lier
 • Volmachtdrager algemene vergadering Poolstok
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen

Contacteer Zineb via [email protected]