Frie Niesten

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

  • Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
  • Partijbestuur Groen Mechelen
  • Algemene vergadering LOGO

Contacteer Frie via frie.niesten@telenet.be.