Frie Niesten

OCMW-raadslid (fractieleider VLD-Groen-m+)

 • PB Groen Mechelen
 • Plaatsvervangend lid Stedelijke Consultatieve Preventieraad
 • RvB J@M vzw (Kinder- en Tienerwerking)
 • RvB Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen
 • AV CBE Open School
 • Gezamenlijk auditcomité stad – Sociaal Huis
 • Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en algemene zaken Stad - Sociaal Huis
 • RvB Sociaal Verhuurkantoor SVK Mechelen
 • RvB Zorgbedrijf Rivierenland
 • RvB Schepenhuis
 • RvB Vrienden van het Hof van Busleyden
 • AV vereniging Dodoens

Contacteer Frie via frie.niesten@ocmwmechelen.be