Opening winkelpark Malinas onderdeel van duurzame stedelijke ontwikkeling

28 Oktober 2021

Opening winkelpark Malinas onderdeel van duurzame stedelijke ontwikkeling

Vandaag opent officieel Malinas in de Lus. Heel wat Mechelaars keken de afgelopen maanden uit naar de komst van Albert Heijn, maar het winkelpark herbergt eigenlijk vooral bestaande grote winkels die eerder gevestigd waren op Keerdok. En daarmee tonen we meteen het belang van Malinas in onze visie op de stedelijke ontwikkeling van onze stad.

Malinas is als nieuwe locatie voor de winkels nauw verbonden met de herontwikkeling van de Keerdoksite. De omvorming van dit bedrijventerrein tot woon- en parkgebied zorgt ervoor dat we extra kunnen verdichten aansluitend op de bestaande woonkernen. Dat is belangrijk omdat stadsbewoners een lagere (klimaat)impact hebben dan mensen die in het buitengebied wonen en omdat dit kansen biedt om in het buitengebied rond Mechelen de open ruimte en natuur te vrijwaren.

Door de herontwikkeling wordt dit deel van stad ook veel aantrekkelijker en aangenamer voor de nieuwe én bestaande inwoners. De extra fiets- en voetgangersbruggen zorgen er dan weer voor dat er een extra verbinding tussen de wijken Battel en Noord voor actieve weggebruikers ontstaat.

De winkels die een plek kregen in Malinas waren dus voorheen al in grote mate aan het Keerdok te vinden. Ze zijn een aanvulling op het aanbod in de binnenstad. Het bundelen van de winkels op een nieuwe locatie is absoluut te verkiezen boven versnippering of langgerekte winkellinten langs de steenwegen. Malinas zal bovendien niet in concurrentie kunnen treden met de winkels in de binnenstad. Dat heeft de stad expliciet opgelegd.

Ook op en rond de site van Malinas zelf zijn heel wat inspanningen geleverd om het project te verduurzamen. Aangezien de winkels vooral op Mechelen zelf gericht zijn, is een vlotte verbinding via het openbaar vervoer en de fiets noodzakelijk. Naast extra fietsverbindingen, worden ook overdekte stallingen met laadpunten voorzien. De parking voor wagens werd gedeeltelijk ondergronds gebracht. De parkeerwaaier (bovengronds) kreeg een groene invulling met als blikvanger het centrale rietveld van 1,2 ha en een twintigtal grote, bestaande bomen die in het ontwerp werden behouden en verplaatst. Het gebouw zelf kreeg een groendak en een ecowand achteraan, aangevuld met een bomenrij langsheen de lus zelf. Op het dak liggen ook 6 300 zonnepanelen om de winkels en laadpunten van elektriciteit te voorzien en er wordt gewerkt met de infiltratie, buffering en hergebruik van regenwater.

Meer weten over dit dossier? Lees onze Q&A erop na op volgende link: www.groenmechelen.be/malinas