Marina De Bie
Slimme stad

Marina De Bie

Marina De Bie

 • Gemeenteraadslid
 • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
 • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid commissie financiën, gebouwen, eigendommen, monumenten, landbouw en juridische zaken
 • Lid raad van bestuur en directiecomité AGB Energiepunt Mechelen
 • Lid raad van bestuur IVAREM
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur LIGO - Centrum voor basiseducatie (CBE)
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen​

Contacteer Marina via [email protected]

Slimme stad

Marina De Bie

Gemeenteraadslid

 • Gemeenteraadslid
 • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
 • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Lid commissie financiën, gebouwen, eigendommen, monumenten, landbouw en juridische zaken
 • Lid raad van bestuur en directiecomité AGB Energiepunt Mechelen
 • Lid raad van bestuur IVAREM
 • Lid algemene vergadering en raad van bestuur LIGO - Centrum voor basiseducatie (CBE)
 • Lid partijbestuur Groen Mechelen​

Contacteer Marina via [email protected]