Marina De Bie

Schepen voor Klimaat, Energie, Milieu, Duurzaamheid, Onderwijs, Slimme stad en Noord-Zuidbeleid

 • Schepen voor Klimaat, Energie, Milieu, Duurzaamheid, Onderwijs, Slimme stad en Noord-Zuidbeleid
 • PB Groen Mechelen​
 • RvB en directiecomité IVAREM
 • Waarnemend lid Milieuraad
 • Lid Handelsadviesraad (ifv mobiliteit)
 • AC Milieu IGEMO​
 • RvB Nekkerhal
 • RvB Brouwgebouw Lamot
 • Voorzitter Energiepunt Mechelen
 • AV Regionaal Landschap Rivierenland
 • AV MMMechelen Feest
 • AV De Lijn
 • Stuurgroepen O.O.M. Basisonderwijs en Secundair Onderwijs
 • Politieraad​​

Contacteer Marina via marina.debie@mechelen.be of kijk op www.marinadebie.be