Marina De Bie

Gemeenteraadslid

  • Gemeenteraadslid
  • Lid raad voor maatschappelijk welzijn
  • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
  • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
  • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
  • Lid commissie financiën, gebouwen, eigendommen, monumenten, landbouw en juridische zaken
  • Lid raad van bestuur en directiecomité AGB Energiepunt Mechelen
  • Lid raad van bestuur IVAREM
  • Lid algemene vergadering en raad van bestuur LIGO - Centrum voor basiseducatie (CBE)
  • Lid partijbestuur Groen Mechelen​

Contacteer Marina via [email protected]