Klaas Delrue

Gemeenteraadslid

  • Gemeenteraadslid
  • OCMW-raadslid
  • Partijbestuur Mechelen
  • Commissie openbare werken en openbaar groen
  • Commissie klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme stad, onderwijs
  • Commissie cultuur, toerisme, sociale cohesie
  • Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren, personen met een beperking
  • Lid politieraad
  • Raad van bestuur Mechelen Feest
  • Algemene vergadering Brouwgebouw Lamot

Contacteer Klaas via [email protected].