Naar een groen plein langs Binnendijle Zandpoortvest

27 Juni 2013

Naar een groen plein langs Binnendijle Zandpoortvest

Het plein moet een ontmoetingsplek worden met aansluiting op de groene oevers van de Binnendijle.

Ontwerpers SBE, Omgeving en Ara hebben aan het stadsbestuur van Mechelen het voorontwerp getoond voor het openleggen van de Binnendijle aan de Zandpoortvest. In februari 2011 kwamen de stad Mechelen en Waterwegen en Zeekanaal formeel overeen om dit project groen licht te geven. In maart van dit jaar werd studiebureau SBE uit Sint-Niklaas aangesteld als ontwerper. Het stadsbestuur wil de oude waterlopen en vlieten in de stad opnieuw zichtbaar maken. In dat project kadert het voorliggend ontwerp dat de Binnendijle vanaf het Molenhuis tot aan de spoorwegbrug opnieuw blootlegt. Dit plan geeft Mechelen een nieuw verdiept plein als kwalitatieve verblijfsplek bij het water. Daartoe moet parking 1 Zandpoortvest tussen de beide campussen van Thomas More verdwijnen. Onder meer ter compensatie daarvoor komt er een tweede verdieping op parking 2. 

Het plein moet een ontmoetingsplek worden met aansluiting op de groene oevers van de Binnendijle. Vandaar de keuze voor een verdiept en getrapt plein. In materialisatie wordt vooral gestreefd naar groen en hout. Tussen Kruidtuin en Mechelsbroek moet dit een intiem en groen plein worden. 

Bij de verdere verfijning van het ontwerp de komende weken zal ook het parkeergebouw van het paramedisch instituut betrokken worden. Zo kunnen de toegang van de Kruidtuin en de opengelegde Dijle met mekaar corresponderen. 

Een realisatietermijn van het ambitieuze stadsvernieuwingsproject moet nog besproken worden tussen de stad Mechelen en W&Z. In elk geval zal dit project pas gerealiseerd worden na de aanleg van de wegbypass van het stationsproject en de doortrekking van de R6, waardoor de Zandpoortvest grotendeels ontlast wordt van doorgaand verkeer. Op die manier kan de Zandpoortvest als minder zware barrière heringericht worden. Afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid zal bij het vervolgtraject betrokken worden in functie van de studie voor de heraanleg van de vesten.

> Bekijk het fotoalbum op Facebook