Nieuwe blauwgroene voetgangersverbinding tussen Zakstraat en Muntstraat

24 Februari 2021

Nieuwe blauwgroene voetgangersverbinding tussen Zakstraat en Muntstraat

De vliet Oude Melaan tussen de Zakstraat en de Muntstraat is de achtste die opnieuw het daglicht ziet in het centrum van Mechelen. De vliet heeft meerdere functies: het is een extra buffer voor regenwater, zorgt voor verkoeling in de zomer en verhoogt de levenskwaliteit en beleving in de binnenstad. Een aangename, blauwgroene voetgangersverbinding tussen de Zakstraat en de Muntstraat maakt de heraanleg compleet. De werkzaamheden hebben ongeveer een jaar geduurd. “Ons vlietenplan is gestart met het openleggen van de Melaan in 2007. Samen met de nieuwe parken en stadstuinen vormen de vlieten een ordenende richtsnoer in de toekomstvisie op de binnenstad. Omwille van de vele urbanistische voordelen hebben sommige van onze vlietenprojecten er ook voor gezorgd dat Mechelen meermaals in de prijzen is gevallen voor de optimalisatie van de publieke ruimte. Denk aan de prijzen voor Bruul-Botermarkt en Rik Wouterstuin. Het vlietenbeleid is ook een belangrijke pijler in het klimaatplan waarmee we vorig jaar de Green Leaf Award wonnen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. “Alle vlieten in Mechelen opnieuw aan de oppervlakte brengen is moeilijk haalbaar, maar elke vliet die we kunnen realiseren is een grote meerwaarde: ze herstellen het historisch karakter van onze stad, bufferen regenwater en zorgen voor verkoeling. De laatste jaren zetten we ook in op vergroening van de vlieten, wat de biodiversiteit in de stad ten goede komt”, vertelt schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen. “Ook de vliet Oude Melaan tussen de Zak- en de Muntstraat heeft een groen karakter. Met drijvende planten, vaste planten aan de oevers en bomen langs het traject creëren we een blauwgroene stapsteen in ons grotendeels versteende historisch centrum.” Versteviging oude vliet Onder de nieuwe betonnen vliet ligt de oude historische vliet. Deze werd rond 1910 ingebuisd en afgedekt. De oude vliet is een ter plaatse gestorte betonbuis met een diameter van ongeveer 2 meter. Na meer dan 100 jaar onder de grond was deze aan een renovatie toe. Dat gebeurde in februari vorig jaar volgens de kousmethode. Een duurzame techniek, waarbij een grote polyester ‘kous’ in de riool geplaatst wordt ter versteviging. De oude kademuren zijn gebleven. Met recuperatiesteen van de oude kademuren werd een nieuw stuk muur gebouwd, dat zichtbaar is aan de kant van de Zakstraat. De nieuwe vliet wordt gevoed met regenwater afkomstig van de Leermarkt en de Muntstraat. Via een pompstation op de Botermarkt wordt regenwater in de vliet Zakstraat gepompt. Van zodra de vliet vol is loopt het water over naar de vliet Muntstraat en van daar weer terug naar het pompstation. In de vliet Zakstraat zitten twee helofytenfilters. Dat zijn natuurlijke filters met behulp van bepaalde planten. Het water wordt door drie afzonderlijke pompen door de helofytenfilters opgepompt en terug in de waterpartij geloosd. Water in Mechelen De vliet Oude Melaan is de achtste die opnieuw het daglicht ziet in het centrum, al is er nog een negende locatie waar opnieuw water aan de oppervlakte is gekomen, met name de Binnendijle aan Thomas More. Hieronder een overzicht van alle recente projecten: Nieuwe Melaan Tuin van het OH! Vliet Botermarkt-Muntstraat Binnendijle tussen campussen Thomas More (buiten stadscentrum) Binnengebied Clarenhof Lange Heergracht Rik Wouterstuin Vliet Zelestraat Vliet Oude Melaan Zakstraat-Muntstraat Dit project maakt deel uit van het Europese Water Resilient Cities-project, dat historische steden weerbaarder wil maken tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen. https://www.mechelen.be/vlieten