Update gebruikersreglement Het Predikheren

27 December 2023

Update gebruikersreglement Het Predikheren

“De Mechelse cultuursector was al langer vragende partij voor extra speel- en repetitieruimte. Die hebben we gevonden op deze prachtige historische site."

Aanloop naar opening van Predikherenkerk als nieuwe podiumzaal

In september 2024 zal de Predikherenkerk haar deuren open zetten als een podiumzaal voor professionele producties, waarmee het culturele aanbod op de Tinelsite aanzienlijk wordt uitgebreid. Deze ontwikkeling biedt bezoekers, verenigingen en partners de mogelijkheid te genieten van een nog breder scala aan evenementen, extra ruimte voor bijeenkomsten en boeiende activiteiten in Het Predikheren. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, ondergaat het gebruikersreglement nu al een update.

Björn Siffer, schepen van cultuur: “De Mechelse cultuursector was al langer vragende partij voor extra speel- en repetitieruimte. Die hebben we gevonden op deze prachtige historische site. De eerste praktische modaliteiten voor huur en gebruik van de Predikherenkerk zijn nu goedgekeurd. De Mechelaar zal hier eerder kleinschalige muziekconcerten, lezingen en debatten kunnen bijwonen. Veel van deze producties zullen geprogrammeerd worden door onze Mechelse kunstenorganisaties en verenigingen”, benadrukt schepen voor cultuur, Björn Siffer. “De toevoeging van een podiumzaal komt ook de bibliotheekbezoekers ten goede, aangezien de school- en Mechelencollectie nu een vaste plek in Het Predikheren krijgen. Hierdoor kunnen we eveneens werken met een overloopmagazijn, waardoor veelgevraagde werken, zoals de collectie voor jongeren vanaf 14 jaar, sneller beschikbaar zijn.”

Het bestaande reglement van Het Predikheren ondergaat enkele aanpassingen om volledig aan te sluiten bij de huidige operationele procedures. Binnen deze aanpassingen bereidt Stad Mechelen zich tevens voor op de opening van de Predikherenkerk in september 2024, die haar intrede zal doen als nieuwe podiumzaal.

 

Wat wordt er net gewijzigd?

  • Het Predikheren is niet beschikbaar voor familie- of privé-evenementen, zoals nu duidelijk wordt benoemd.
  • Voorschotten worden niet gehanteerd in de praktijk en zijn daarom uit het reglement verwijderd.
  • Ook rond het gebruik van materialen en technieken wordt het reglement aangepast aan de komst van de nieuwe podiumzaal.
  • De retributieregeling wordt aangepast: de kosten voor marktconforme (modaliteit B) of commerciële (modaliteit C) tarieven stijgen respectievelijk met 20% en 50%. De tarieven voor erkende Mechelse verenigingen blijven ongewijzigd.
  • Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2024.

 

Opnieuw biedt erfgoed ruimte aan cultuur

“Dit sluit nauw aan bij de behoeften van de cultuursector, terwijl we ook rekening houden met zowel de infrastructuur als het historische karakter van de locatie”, vertelt Arthur Orlians, schepen van eigendommen en monumenten. “We willen dat onze verenigingen en partners meeprofiteren van de vernieuwingsgolf en stimuleren zo zelfstandig gebruik van ons patrimonium. Gebruikers van de Predikherenkerk krijgen bijvoorbeeld toegang via een QR-code op de dagen van hun reservering, kunnen de bar zelfstandig beheren, en de licht- en geluidstechnieken zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke interface. Desondanks behouden we de mogelijkheid om, indien nodig, een beroep te doen op de expertise van een zaalmedewerker en technicus van de stad.”

De Predikherenkerk wordt herbestemd als nieuwe podiumzaal met een capaciteit voor 130 personen en zal voorzien zijn van de nieuwste theatertechnieken. De focus ligt op een professioneel aanbod binnen jazz, klassieke muziek en literatuur, maar de zaal biedt ook mogelijkheden als congresruimte in een erfgoedkader.

“Hiermee zetten we onze inspanningen voort in het herbestemmen van historisch erfgoed tot cultuurhuizen. Ik durf gerust zeggen dat Mechelen op dit vlak een indrukwekkend parcours aflegt. Denk aan onze bibliotheek, aan mARTa, aan Het Kunstuur en aan het Cultuurcentrum. Allemaal gevestigd in voormalige kloosters en kerken”, besluit Björn Siffer.

 

Cateraar gezocht!

Stad Mechelen zoekt een partner die de catering tijdens evenementen op zich wil nemen. Dit kan gaan over het voorzien van broodjes tot het onderhouden van een uitgebreide receptie. In januari ‘24 zal hiervoor een overheidsopdracht gepubliceerd worden. Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden via [email protected]. Op 16 januari 2024 om 20u voorziet de stad Mechelen een infosessie rond deze overheidsopdracht in Het Predikheren. Inschrijven voor deze infosessie kan via hetzelfde e-mailadres. 

 

Meer weten?