Transformatie Mechelen-Noord gaat verder met aanpak N16 en wijk Donkerlei

05 September 2023

Transformatie Mechelen-Noord gaat verder met aanpak N16 en wijk Donkerlei

Overal in Mechelen werkt de stad stap voor stap aan de vernieuwing en verbetering van het openbaar domein en het stedelijk weefsel. Rode draad is steeds de kwaliteit van wonen, werken, verplaatsen en ontspannen verhogen.

Met twee grote projecten in Mechelen-Noord zet Mechelen ook in dit deel van de stad de transformatie verder. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag werden de bestekken goedgekeurd en kan de zoektocht naar een aannemer van start om de wijk Donkerlei verder te vernieuwen en de N16 om te vormen tot een groene stadsboulevard. Begin 2024 moet de schup in de grond.

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen: “Ik ben zeer tevreden dat we binnenkort vijf straten in Mechelen-Noord kunnen aanpakken en klaar maken voor de toekomst. Met de N16 creëren we een mooie, groene, fietsvriendelijke stadsboulevard als noordelijke ingangspoort naar onze stad en de Nieuwe Vesten. In de wijk Donkerlei zetten we ook eindelijk de vernieuwing verder die werd gestart met de heraanleg van de Generaal De Ceuninckstraat en het eerste deel van de Batterijstraat. We kiezen voor de andere omliggende straten, Donkerlei, Kanonstraat, Arendonckstraat, inclusief het tweede deel van de Batterijstraat voor een gescheiden rioolsysteem en meer infiltratie van water in de bodem dankzij een klimaatrobuust ontwerp. De parkeerdruk is hoog in de wijk, maar dankzij een goede mix van groenvoorzieningen, infiltratiemogelijkheden én de nodige ruimte om te parkeren worden deze straten heel wat aangenamer en veiliger om te wonen en te leven.”

Schepen van Stadsontwikkeling Greet Geypen gaat verder: “Het noordelijk deel van Mechelen ondergaat een aanzienlijke transformatie. Door o.a. de realisatie van retailcomplex Malinas en de ontwikkeling van de Keerdoksite groeit de stad noordwaarts. Ook op het gebied van verkeersinfrastructuur willen we aanpassingen doorvoeren die de groei en de ambities van Mechelen weerspiegelt. Vandaag komt de autostrade letterlijk tot aan het Begijnhof van de stad. Met de heraanleg wordt de straat aangepast tot een stedelijke boulevard met enerzijds behoud van de doorstroming, maar anderzijds een kwalitatieve uitstraling met bomen en verhoogde fietspaden.”

Wijk Donkerlei
Sinds 2010 werd al gewerkt aan een verbetering van de straten rond de Donkerlei. In 2011 werd de Generaal De Ceuninckstraat en het eerste deel van de Batterijstraat onder handen genomen. Later in 2015 werd er gewerkt aan een plan voor de overige straten (Donkerlei, Arendonckstraat en Kanonstraat) om hier op aan te sluiten, inclusief rioleringswerken waarvoor het lange tijd wachten was op subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

“De plannen die in 2015 samen met de buurt werden opgemaakt, zijn ondertussen aangepast. Het definitieve ontwerp is aangepast aan de opmerkingen van de buurtbewoners, de nieuwe normen die de Vlaamse Milieumaatschappij oplegt, maar ook de veranderingen in de maatschappij met terecht veel meer aandacht voor kwaliteitsvol groen voor het creëren van een klimaatrobuuste stad. Ook is er rekening gehouden met het toenemend aantal fietsgebruikers. Samen met Pidpa investeren we bijna 3,5 miljoen euro in de vernieuwing van de wijk Donkerlei”, vertelt schepen Patrick Princen.

De gedetailleerde aanpassingen en beschrijving van het definitieve ontwerp worden in het najaar, zodra de aannemer is aangeduid, voorgesteld aan de buurtbewoners. De werken verlopen in drie fases. In een eerste fase komt de Kanonstraat aan de beurt samen met de Donkerlei tussen Generaal De Ceuninckstraat en de Arendonckstraat. In een tweede fase start de heraanleg van de Donkerlei tot aan de Batterijstraat samen met het deel Arendonckstraat richting Generaal De Ceuninckstraat. In een derde fase komt dan het laatste deel van de Donkerlei aan de beurt en de Batterijstraat om te eindigen met het deel Arendonckstraat richting Liersesteenweg.

Het aanstellen van een aannemer gebeurt in de loop van november, om in het begin van 2024 te kunnen starten met de werken.

De N16 als groene stadsboulevard
In juni keurde het stadsbestuur de plannen goed voor de N16 als nieuwe stadsboulevard. Met het goedkeuren van de bestekken op de gemeenteraad, komt ook de vernieuwing van deze belangrijke toegangspoort steeds dichterbij.

In totaal investeert Mechelen ruim 1 miljoen euro. De drukke toegangsweg tot Mechelen moet verkeersvriendelijker worden voor elke weggebruiker. Fietsers kunnen dan genieten van een dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden van de weg. Ook wordt er hier aandacht besteed aan klimaatrobuustere wegen met een goede waterinfiltratie door meer groen langs de weg. Er komen zo’n 100 hoogstammige bomen bij. Er wordt gemikt op november om een aannemer aan te stellen om in januari 2024 de werken op gang te trekken.

Meer info