Toerisme maakt Mechelaars fier op hun stad

03 Februari 2022

Toerisme maakt Mechelaars fier op hun stad

“Het vorige bewonersonderzoek dateert van 2019, wat een toeristisch topjaar was voor Mechelen. Daarna sloeg de coronapandemie stevig in en het bemoeilijkt nog steeds de normale gang van zaken voor de gehele toeristische sector”, vertelt Björn Siffer, schepen van toerisme.

Toerisme Vlaanderen voerde in samenwerking met de kunststeden Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge een tweejaarlijks bewonersonderzoek dat polst naar de tevredenheid van bewoners wat betreft toerisme in hun stad. Mechelaars zijn nog steeds heel fier op hun Dijlestad en ze geven meer blijk van steun voor bestemmingstoerisme in vergelijking met de andere deelnemende kunststeden.

Samen met gaststad Gent communiceerde minister van toerisme Zuhal Demir vanmorgen de resultaten van een grootschalig onderzoek bij 5379 inwoners in de vijf Vlaamse kunststeden. Opvallend, maar onvermijdelijk, waren de extra vragen rond de impact van corona op het toerisme. De toeristische sector kreeg een klap en de eigen inwoners beleefden hun stad helemaal anders. In vergelijking met de andere bevraagde steden laat de Mechelaar tijdens de pandemie nog steeds een opvallend positieve houding zien ten aanzien van toeristen. Slechts 1 op 10 geeft aan een negatievere kijk naar toerisme te hebben als gevolg van corona, bij de andere steden is dit gemiddeld 2 op tien.

“Het vorige bewonersonderzoek dateert van 2019, wat een toeristisch topjaar was voor Mechelen. Daarna sloeg de coronapandemie stevig in en het bemoeilijkt nog steeds de normale gang van zaken voor de gehele toeristische sector”, vertelt Björn Siffer, schepen van toerisme. “Toch blijven we investeren, onze stad heeft enkele grote projecten lopen om zowel het kunsthistorische als het belevingstoerisme verder te cultiveren. We zetten voorts in op het herwaarderen van historisch erfgoed en werken aan nog meer groene rustplekken en minder gemotoriseerde mobiliteit in de stad.”

Het resultaat

Het onderzoek geeft een bijna onveranderde en positieve houding weer ten aanzien van toerisme. Als het gaat op ‘steun aan toerisme’, ‘leefbaarheid’, ‘fierheid’ en ‘social empowerment’ tonen de percentages nagenoeg dezelfde score als uit het rapport van 2019. Zo vindt 83% van de bevraagde Maneblussers nog steeds dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven. Bij de vraag of de Mechelaar zich betrokken voelt bij het toeristische beleid geeft het onderzoek zelfs een stijging van 10% weer in vergelijking tot de vorige bewonersstudie.

Enkele algemene bevindingen laten zien dat bijna 70% van de bewoners uit de bevraagde steden aangeven dat toerisme op een positieve manier bijdraagt aan de levendigheid, uitstraling en de lokale economie van hun stad. Met 50% geven de bewoners aan dat het leven in de stad hierdoor duurder kan zijn en meer verkeersproblemen kan opleveren.

Warm aanbevolen

Aan het einde kregen de bewoners van de deelnemende steden de kans om enkele aanbevelingen mee te geven aan de beleidmakers van hun stad, deze worden gebundeld in dertien algemeen geldende adviezen voor de vijf kunststeden. Bovenaan de lijst staat het advies om toerisme verder te blijven ontwikkelen om meerwaardezoekers aan te trekken. Als tweede punt wordt gesteld dat het bezoeken van attracties zoals musea en andere bezienswaardigheden blijvend gestimuleerd kan worden. De top drie wordt afgesloten met het advies om in te zetten op spreiding van toeristische bezoeken.

 

“In onze stad tekenen we al langer een gezonde balans op als toeristische bestemming, we kennen geen overtoerisme. Dat maakt dat veel van onze inwoners voornamelijk de gunstige effecten zien en dat we hier verder op kunnen bouwen”, besluit schepen Siffer.