Terugbetaling psychosociale hulpverlening voor kwetsbare jongeren

16 April 2021

Terugbetaling psychosociale hulpverlening voor kwetsbare jongeren

Schepen Gabriella De Francesco trekt 60.000 euro uit afkomstig van federale COVID-middelen om individuele psychotherapie terug te betalen voor jongeren tussen 14 en 24 jaar voor wie de financiële drempel tot zelfstandige psychologische hulp te groot is. Zo willen we als stadsbestuur fors inzetten op psychosociale ondersteuning van kwetsbare Mechelse jongeren. "Heel wat jongeren hebben nood aan professionele psychologische hulp, maar voor velen is het onbetaalbaar. Voor hen gaan we bijspringen" - Gabriella De Francesco, schepen van sociale zaken en welzijn.       De nood aan psychologische ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen piekt door de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat jongeren mentaal het zwaarst lijden onder de langdurige gezondheidsmaatregelen. De lockdowns, het wegvallen van sociale contacten en vrijetijdsbestedingen of de lange periodes zonder perspectief hebben bestaande problematieken nog scherper gesteld en vaak verergerd. Daarnaast zorgen ze voor een golf aan bijkomende psychische problemen waarvoor professionele hulp nodig is. “De nood aan psychosociale hulpverlening is nog nooit zo urgent en groot geweest. Helaas dreigen vooral kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen uit de boot te vallen voor snelle en gepaste hulp”, vertelt schepen van sociale zaken en welzijn Gabriella De Francesco. “De reden is dat bij de gesubsidieerde voorzieningen de wachtlijsten intussen astronomisch lang zijn en de niet-gesubsidieerde hulpverlening voor een grote groep jongeren gewoonweg onbetaalbaar is.” Toch zijn er tal van privépsychologen die met deze doelgroep aan de slag zouden kunnen, mits de financiële drempel voor financieel kwetsbare jongeren en jongvolwassen en wordt weggewerkt. Volledige tussenkomst “Op basis van de gekende wachtlijsten bij de gesubsidieerde hulpverlening verwachten we dat tussen de 100 en 150 kinderen en jongeren dringend nood hebben aan professionele psychologische hulpverlening, maar daarvoor vandaag nergens terecht kunnen”, gaat schepen Gabriella De Francesco verder. “We voorzien daarom een volledige tussenkomst in individuele psychotherapie bij zelfstandige psychotherapeuten en psychologen voor Mechelse jongeren tussen 14 en 24 jaar voor wie de financiële drempel tot psychologische hulp vandaag te groot is.” De stad verhoogt zo de toegang tot de Mechelse lokale zelfstandige psychologen, aangesloten bij de psychologenkring. Zij verwijzen hun cliënt door naar het ID team en naar de sociale dienst van de Stad Mechelen. De tussenkomst door de stad is aanvullend daar waar de bestaande terugbetalingssystemen (bovenlokaal of vanuit een ziekteverzekeringsinstelling of andere instelling) voor therapiesessies een nog te groot saldo bedraagt, dat niet gedragen kan worden door kwetsbare Mechelse gezinnen. Na sociaal onderzoek wordt de psycholoog rechtstreeks vergoed voor de prestaties geleverd aan deze jongeren. “We doen met deze maatregel dus ook een appèl op de zelfstandige psychologen en therapeuten door hen aan te spreken en te  stimuleren om extra waakzaam te zijn voor financiële kwetsbaarheid bij de specifieke doelgroep van kwetsbare jongeren. Aangezien dit voor sommige therapeuten mogelijks ook een heel nieuwe doelgroep is om mee te werken, voorzien we in de nodige informatie en ondersteuning,” aldus nog schepen De Francesco.