Tangent 1 jaar open en aangepaste verkeerscirculatie helemaal afgerond

03 Juli 2023

Tangent 1 jaar open en aangepaste verkeerscirculatie helemaal afgerond

Een jaar na de opening van de Tangent is nu ook de aangepaste verkeerscirculatie een feit. De wijzigingen in de stationswijk vormen het sluitstuk.

Maandagavond 3 juli wijzigt de verkeerscirculatie in de stationswijk. Dit is meteen het sluitstuk voor de nieuwe verkeerscirculatie op de vesten die werd ingevoerd na de opening van de Tangent, nu bijna dag op dag een jaar geleden. Mogelijk sluipverkeer in de stationswijk wordt vermeden en er komt in de wijk extra ruimte vrij voor voetgangers, fietsers en groen. Die werken zijn klaar tegen 17 juli. Ondertussen wordt ook elders in de stad nog hard gewerkt tot aan het bouwverlof.

Burgemeester Alexander Vandersmissen: “We starten de zomer met een nieuwe mijlpaal voor de Nieuwe Vesten en de stationswijk. Stap voor stap hebben we de verkeerscirculatie aangepast met als belangrijkste doelstelling om het wonen, werken en bezoeken van onze stad aangenamer te maken en onze stad klaar te maken voor de toekomst. Een kans die we dankzij de realisatie van de Tangent met beide handen hebben gegrepen. De Tangent is nu 1 jaar open en haalt dagelijks 20.000 auto’s van de Vesten weg. De wijzigingen in de stationswijk vormen het sluitstuk. De rotonde aan het Stationsplein wordt op dit moment afgewerkt zodat maandag de nieuwe circulatie in de stationswijk van start kan gaan.”

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen: “Dat gebeurt maandagavond vanaf 20u met het aanpassen van de verkeerslichten en nieuwe verkeersborden. Zowel voor het autoverkeer, als voor de bussen van De Lijn, voetgangers en fietsers zijn er best wel wat aanpassingen. De Colomastraat, die vroeger als het ware de oprit naar de E19 was, zal enkel nog bereikbaar zijn vanuit de Leopoldstraat en wordt een doodlopend woonerf. De Hendrik Conciencestraat wordt dubbelrichting, maar is enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer, bussen van De Lijn, taxi’s en hulpdiensten. Voor de fietser zorgen we in de Leopoldstraat en H.Conciencestraat eindelijk voor volwaardige fietspaden. Het voetpad in de H.Conciencestraat wordt dubbel zo breed. Er zijn extra groenvakken aangelegd en bomen aangeplant. We transformeren de stationsomgeving van een drukke buurt met veel verkeer in een schitterende, rustige wijk waar het aangenaam is om te wandelen, fietsen en verpozen.”

Geen rotonde meer
Met de nieuwe verkeerscirculatie verdwijnt ook de rotonde aan het Stationsplein in die zin dat er niet meer rond gereden kan worden. De bushalte in de Leopoldstraat verdwijnt en verhuist naar de rotonde. Bewoners, bezoekers en leveranciers rijden de H. Consciencestraat in via de M. Coxiestraat en Stationsstraat. Komende van de Postzegelbrug is het dus niet meer mogelijk om naar de H. Consciencestraat te rijden. Enkel bussen van De Lijn, taxi’s en hulpdiensten mogen dan zo nog rijden.Een veiliger Stationsplein
In afwachting van een totale heraanleg van het Stationsplein na 2028 wordt vandaag al gezorgd dat het plein veiliger is voor alle weggebruikers. De zone aan de kant van het station wordt helemaal afgesloten voor de werken aan het station. Er zijn nieuwe dubbelrichtingsfietspaden aan de kant van Bar Marie. Via brede oversteekplaatsen kan men makkelijk de fietspaden in de Leopoldstraat en H.Conciencestraat bereiken.Tot aan bouwverlof wordt er nog hard gewerkt
“De werken in de stationswijk zijn niet de enige belangrijke mijlpaal. Ook elders in de stad wordt er in aanloop naar het bouwverlof nog flink wat werk verzet”, vertelt schepen Patrick Princen nog. “Zo gaan de werken in de Adegemstraat een nieuwe fase in. Daar zitten we mooi op schema voor het laatste deel van de rioleringswerken tussen de Kraanstraat en Korenmarkt. Ook in de Onze-Lieve-Vrouwestraat loopt alles volgens plan en zijn de rioleringswerken grotendeels klaar. Deze week startte tot slot ook nog de werken aan het kruispunt Merodestraat en Biest waar we de fundering verbeteren. In de plaats van kasseien kiezen we hier voor printbeton, wat zowel naar onderhoud als naar rijcomfort voor alle weggebruikers een comfortabele en een duurzame keuze is.”