Studiedag: is de toekomst plantaardig?

04 November 2011

Studiedag: is de toekomst plantaardig?

In samenwerking met de stad Mechelen organiseert (Ethisch Vegetarisch Alternatief)

EVA vzw
deze zaterdag 5 november de studiedag Is de toekomst
plantaardig?

georganiseerd in de Lamot in Mechelen. Opvallend is het grote aandeel
Nederlandse sprekers. Onze noorderburen zijn ons op plantaardig gebied een stap
voor.

Als je weet dat voor het produceren van één
kilogram Westers rundsvlees zeven kilogram graan nodig is, dan is het logisch
dat vleesvermindering een van de oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is.
Bijna veertig procent van alle graangewassen in de wereld wordt als veevoeder
gebruikt. In de EU is dat ongeveer zestig procent. De teelt van
veevoedergewassen neemt een derde van alle beschikbare akkerland in. Ondertussen
wordt verwacht dat de vraag naar vlees zal verdubbelen tegen 2050, vooral door
de stijgende welvaart in landen als China en India.

Meer plantaardig eten kan niet alleen een
gedeeltelijk antwoord zijn op het wereldvoedselprobleem, maar ook op de
wereldwijde gezondheids- en milieucrisis. Tijdens de studiedag zal het belang
van plantaardig eten voor de gezondheid geschetst worden door de Canadese
diëtiste Brenda Davis, co-auteur van zeven boeken over de
gezondheidsaspecten van plantaardige voeding. 

De Nederlander Willem Brandenburg
van Wageningen Universiteit komt praten over de zeewierboerderij als alternatief
voor de productie van dierlijke eiwitten en Koen Bouckaert van
Alpro Soya zal als enige landgenoot de voordelen van vleesvervangers
belichten.

Hans Dagevos is consumentenpsycholoog en legt uit wat de kansen en
moeilijkheden zijn bij het verleiden van de consument. Martijn
Blom
(CE Delft) geeft aan wat de overheid zou kunnen doen aan de hand
van fiscale maatregelen. Stof genoeg voor een groot politiek debat over
mogelijke vet-, vlees of andere taksen met vertegenwoordigers van alle grote
politieke partijen: Tine Eerlingen van N-VA, Marleen
Temmerman
van sp.a, Ine Somers van Open VLD en Hermes Sanctorum van
Groen!. Mechels schepen van Leefmilieu
Marina De Bie (Groen!) neemt de hele dag deel aan het congres.
"Deze week mochten we de 7.000.000.000ste aardbewoner verwelkomen. We staan voor
enorme uitdagingen om iedereen van voldoende en gezonde voeding te voorzien. Het
thema van deze studiedag is dus razend actueel."

De studiedag start om 13u30 en
wordt om 17u30 afgesloten met een feestelijke, volledig
plantaardige receptie.