Steunpunt Asiel & Migratie wordt nieuwe afdeling Sociale Zaken Stad Mechelen

10 November 2023

"Omwille van de optelsom van deze uitdagingen zijn de stad en het Steunpunt overeengekomen om de opdracht en de werking van het SA&M een nieuwe plek te geven in het Sociaal Huis binnen de afdeling Sociale Zaken. Op die manier kunnen overheadkosten aanzienlijk worden teruggedrongen, kan de continuïteit van de werking gegarandeerd worden en kan de expertise van beide organisaties maximaal versterkt en ingezet worden." - voorzitter Joris Naudet en schepen Gabriella De Francesco

Stad Mechelen en vzw Steunpunt Asiel & Migratie versterken de komende jaren de samenwerking. De opdracht en de werking van het Steunpunt krijgen een nieuwe plek in het Sociaal Huis. Daarmee garanderen stad en Steunpunt Asiel & Migratie de continuïteit van de werking en de opgebouwde expertise.

Het Steunpunt Asiel & Migratie (SA&M) is al 35 jaar de lokale migratie-expert in Mechelen. De vzw zet zich voornamelijk in voor juridische informatieverstrekking rond asiel en migratie. Daarnaast heeft het Steunpunt ook verscheidene activiteiten en projecten rond voedselbedeling, noodhulp, kinderarmoede en logistieke hulp. De organisatie stelt op dit moment vier medewerkers te werk.

Stad Mechelen biedt via een overeenkomst sinds 1993 de nodige middelen om het vereiste personeelsbestand bij het Steunpunt te financieren. Doorheen de jaren is de samenwerking tussen het Steunpunt en Stad Mechelen steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld op vlak van juridische expertise rond verblijfsprocedures, vrijwillige terugkeer en gezinshereniging van mensen met een migratieachtergrond.

“Steunpunt Asiel & Migratie staat als kleine vzw voor een aantal uitdagingen rond financiële en organisatorische draagkracht. Dit manifesteert zich des te meer in een landschap van asiel en migratie dat steeds complexer en uitdagender wordt”, vertelt voorzitter van vzw SA&M Joris Naudet. Schepen van sociale zaken Gabriella De Francesco vult aan: “Lokale besturen worden met eenzelfde complexiteit en uitdagingen geconfronteerd wat betreft de opvang van vluchtelingen, denk maar aan de zoektocht naar collectieve opvangvoorzieningen, het huidige nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen of de organisatie van het Lokaal Opvanginitiatief”.

“Omwille van de optelsom van deze uitdagingen zijn de stad en het Steunpunt overeengekomen om de opdracht en de werking van het SA&M een nieuwe plek te geven in het Sociaal Huis binnen de afdeling Sociale Zaken. Op die manier kunnen overheadkosten aanzienlijk worden teruggedrongen, kan de continuïteit van de werking gegarandeerd worden en kan de expertise van beide organisaties maximaal versterkt en ingezet worden”, aldus voorzitter Joris Naudet en schepen Gabriella De Francesco.

De nieuwe werking gaat concreet in vanaf 1 januari 2024. Vanaf dan houdt de juridische vzw structuur van Steunpunt Asiel & Migratie op te bestaan en worden zij een nieuw zelfstandig team binnen de afdeling Sociale Zaken van Stad Mechelen, gespecialiseerd in asiel en migratie.