Stem op project gratis psychologen voor jongeren

25 Oktober 2023

Stem op project gratis psychologen voor jongeren

De nood aan psychosociale hulp voor kinderen en jongeren is in Vlaanderen torenhoog. Jongeren met een psychische hulpvraag in precaire situaties kunnen daarom via deze samenwerking aangemeld worden voor een speciaal traject. De stad betaalt vervolgens de consultaties, zonder limiet. En met succes, sinds 2021 konden we zo al meer dan 200 kwetsbare kinderen en jongeren helpen, zonder wachttijd en zonder financiële drempel." - Schepen Gabriella De Francesco

De federale prijs armoedebestrijding is aan haar 15e editie toe. Dit jaar staan projecten in de kijker die drempels tot zorg wegwerken. Mechelen is genomineerd met ‘Psychologen voor Jongeren’. Een project  dat sinds september 2021 meer dan honderd kwetsbare jongeren gratis psychosociale hulp aanbiedt. Het is het publiek die de uiteindelijke winnaar kiest. Daarom roept Stad Mechelen op om de inspirerende projecten te bekijken en jouw stem uit te brengen!

“We zijn heel trots dat ons project een nominatie in de wacht heeft gesleept. De nood aan psychosociale hulp voor kinderen en jongeren is in Vlaanderen torenhoog. Ellenlange wachtlijsten zetten die problematiek enkel nog meer op scherp. Bovendien is voor heel wat jongeren uit kwetsbare gezinnen deze zorg vaak onbetaalbaar, met alle gevolgen van dien. We hebben daarom in 2021 een samenwerking op poten gezet met de Mechelse scholen, CLB’s en zelfstandige psychologen. Jongeren met een psychische hulpvraag in precaire situaties kunnen via deze samenwerking aangemeld worden voor een speciaal traject. De stad betaalt vervolgens de consultaties, zonder limiet. En met succes, sinds 2021 konden we zo al meer dan 200 kwetsbare kinderen en jongeren helpen, zonder wachttijd en zonder financiële drempel.”, aldus schepen van sociale zaken, welzijn en armoedebestrijding Gabriella De Francesco

Psychologen voor Jongeren verwijdert alle drempels tot gezondheidszorg

Jongeren die opgroeien in precaire leefomstandigheden hebben vaak weinig kennis over het aanbod, of vinden geen aansluiting bij de psychosociale hulp die voorhanden is. Vanuit financiële kopzorgen, een kluwen van administratie of een taalbarrière durven ze de stap niet te zetten naar zorg op maat. De nood is nochtans hoog, met hulpvragen die gaan van (faal)angst tot depressie en zelfmoordgedachten.

Het project hanteert een geïntegreerde aanpak via de samenwerking met lokale partners, de CLB’s en de psychologen in kwestie. Door in te grijpen in bestaande structuren moeten jongeren zélf geen extra actie ondernemen om aanspraak te maken op gratis en ongelimiteerde psychosociale hulp, elke jongere passeert via de school namelijk automatisch langs het CLB. In die zin werkt dit project alle bestaande drempels weg, zodat ieder op een gelijke manier toegang kan vinden tot gezondheidszorg. “Omdat er geen nieuwe structuur wordt opgezet, is deze aanpak makkelijk toe te passen in andere steden en gemeenten. Het project van Stad Mechelen kan zo fungeren als voorbeeld en pionier.”, zegt schepen De Francesco.

Geïntegreerde samenwerking

Met de school in een signalerende en het CLB in een begeleidende rol zet de stad in op een preventieve aanpak. Het CLB voelt zich gesterkt omwille van de snelle doorstroom, vaak is er binnen de 10 dagen al een eerste afspraak met één van de betrokken psychologen. Op die manier konden er in het schooljaar 2021-2022 al 107 leerlingen geholpen worden, in 2022-2023 waren dat er 103 en sinds september 2023 startten we een traject met 14 nieuwe leerlingen.

“Wanneer kinderen en jongeren te laat hulp krijgen bij psychosociale problemen, wordt het vaak net meer complex en duur om vervolgens de juiste behandelingen te voorzien. Door de financiële drempel weg te werken kunnen er in de eerste plaats kwetsbare kinderen en jongeren worden bereikt die anders te lang met hun psychosociale problematiek zouden blijven rondlopen.”, verduidelijkt schepen De Francesco.

“Als ik met jongeren spreek hoor ik vaak dezelfde verhalen. Jongeren die zich niet goed voelen, geen energie meer hebben om naar school te gaan. Ze hebben faalangst, donkere gedachten en paniekaanvallen. Voor diegene die verdere psychologische hulp nodig hebben werd ik geconfronteerd met gesloten deuren of leende de financiële thuissituatie van de jongere zich er niet toe. Dankzij dit project is dat niet langer het geval. Het is geweldig om te weten dat ik jongeren niet moet teleurstellen maar hen daadwerkelijk kan helpen. Vorig schooljaar heb ik binnen één school dankzij het welzijnsproject meer dan 20 jongeren kunnen verder helpen.” vertelt CLB-medewerker Katrien van Assche. “Dit project is een meerwaarde en kan een voorbeeld en inspiratie zijn om soortgelijke initiatieven op poten te zetten. Want niet alleen in Mechelen zijn er jongeren die geholpen moeten worden.”

De betrokken psychologen geven aan dat ze via dit project andere kinderen en jongeren zien dan gewoonlijk in hun praktijk. De kwetsbare thuissituatie is vaak heel prominent aanwezig en vraagt een aanpak op maat. Een aantal psychologen verplaatst zich ook regelmatig naar de scholen zelf om daar de kinderen of jongeren te zien.

Federale prijs voor armoedebestrijding

Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Karine Lalieux, kiest met de Federale Prijs Armoedebestrijding 2023 om initiatieven te belonen die een preventieve en/of curatieve aanpak bieden. Vooral gericht op een doelgroep met een precaire situatie. Het zijn initiatieven die de drempels weghalen die deze personen ervaren bij het zoeken naar medische hulpverlening. Er werden negen initiatieven gekozen, drie per gewest. Per gewest wordt er een winnaar gekozen. Deze krijgen een geldbedrag van € 10.000 en een trofee. Mensen kunnen stemmen tot 15 november 2023 op het project dat zij willen ondersteunen en het meest de prijs verdient. De laureaten worden bekendgemaakt tijdens een ceremonie op 21 november 2023 in het Vaudeville Theater in Brussel.

Stemmen op de ingediende projecten kan hier: https://www.armoedeprijs.be/nl/kandidaten

Meer informatie over de Federale Prijs Armoedebestrijding 2023 vindt u hier: https://www.armoedeprijs.be/