Stadsbestuur onderzoekt bijsturing ouderbijdrage middagtoezicht

05 September 2013

Het college zal bekijken hoe die huidige regeling van de scholen in onderling overleg kan bijgestuurd worden. Dat bleek tijdens de gemeenteraad van 3 september uit de toelichting van burgemeester Bart Somers op de tussenkomst van Groen-gemeenteraadslid Patrick Princen hieromtrent. "Net als heel wat andere ouders zal ik deze bijdrage op mijn afrekening vinden en deel ik hun terechte verontwaardiging. Het is mijn plicht als gemeenteraadslid uit de meerderheid naar de grieven van de Mechelaar te luisteren en als je de huidige regeling tegen het licht houdt, zijn er zeker enkele kritische bemerkingen te maken", vertelt Patrick Princen.De ouderbijdrage voor het middagtoezicht is op zich niet nieuw. Ze bestaat al in heel wat steden en gemeenten en ook in Mechelen betaalden sommige ouders al dergelijke bijdrage. De nieuwe regeling die voor alle scholen en dus ook alle leerlingen geldt is in die zin een goede zaak: in Mechelen is elk kind gelijk en zijn ze allen even belangrijk. De regeling leidt er trouwens toe dat sommige ouders minder zullen moeten betalen dan voorheen.

Het zijn financieel moeilijke tijden, wat ook voor de stad Mechelen grote gevolgen heeft, maar toch trekt Mechelen ? naast het ter beschikking stellen van een aantal gebouwen - ook nog steeds meer dan 900.000€ per jaar uit om de scholen op haar grondgebied en de Mechelse schoolgaande jeugd te ondersteunen. Dit is een hele smak geld als je bedenkt dat Mechelen geen eigen scholen meer heeft én onderwijs een kerntaak is van de Vlaamse overheid en niet van de stad. Dat de oppositie alle verantwoordelijkheid bij het college legt is dus op zijn minst intellectueel oneerlijk te noemen en getuigt van gebrek aan verantwoordelijkheid op het juiste politieke niveau.

Als kritische bemerking zijn vooral de naakte cijfers van belang. Ongeveer 8500 leerlingen, blijven zo'n 135 dagen per jaar 's middags op school. Dit betekent dat het geïnde bedrag allicht een veelvoud zal zijn van het bedrag dat niet meer door de stad aan buitenschoolse kinderopvang besteed wordt. "Ik hoop dat er snel voldoende transparantie hierover gegeven wordt, zodat de regeling indien nodig ? hetzij globaal, hetzij via sociale correcties voor de meest kwetsbaren - kan bijgestuurd worden", verklaard Patrick Princen nog. "Ik ben dan ook zeer tevreden dat het college en de bevoegde schepenen het initiatief nemen om opnieuw in overleg te gaan met de onderwijsnetten, zodat alle Mechelse ouders zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over deze zaak.