Stad verwerft perceel bos tussen Ragheno en Spreeuwenhoek

25 Januari 2022

Stad verwerft perceel bos tussen Ragheno en Spreeuwenhoek

Dankzij de aankoop kunnen het volledige bos vrijwaren en als één geheel beheren.

De stad Mechelen koopt een perceel bos aan van 5.593 m² tussen de Muizenvaart en de Leuvensesteenweg, net ten zuiden van het projectgebied Ragheno. 

“We hebben als stad niet de ambitie om veel extra gronden te verwerven, maar op strategische plaatsen blijft dit van groot belang", vertelt schepen van eigendommen Koen Anciaux. Het perceel dat nu aangekocht wordt ligt in een omgeving van verschillende beboste percelen. De laatste jaren heeft de stad hier verschillende aankopen gedaan, waardoor het bos gevrijwaard kan worden en als één geheel beheerd. 

Het perceel ligt op een sleutelpositie voor de creatie van een natuurzone tussen Ragheno en Spreeuwenhoek. Schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen legt uit: “De nieuwe wijk Ragheno krijgt een groot centraal park en ook in het nieuwe Spreeuwenhoek is er ruimte voor een aaneengesloten groene ruimte. Tussen deze beide wijken liggen de bossen en de natuur van het Bos van Betzenbroeck. Deze drie gebieden zullen samen een uitgebreide groene structuur vormen die van het station tot aan Planckendael loopt. Deze aankoop past ook perfect binnen de ambities uit de ambitienota van het Natuurpark Rivierenland, waar we streven naar het uitbreiden, versterken en verbinden van natuurgebieden. Bovendien loopt ook de Hanswijkbeek over het perceel in kwestie, wat ons extra mogelijkheden biedt om deze beek in ere te herstellen, een natuurfunctie te geven en er een wandelpad langs te creëren.”

Het perceel sluit aan bij de bospercelen van de stad ten noordoosten ervan, die ook de verbinding maken met het bufferbekken aan de Stuikheidestraat. De stad betaalt 17.000 euro voor dit perceel.