Stad Mechelen verlengt noodopvang voor vluchtelingen

30 December 2021

Stad Mechelen verlengt noodopvang voor vluchtelingen

Het noodopvangcentrum in Mechelen sluit niet in februari 2022, maar blijft open tot 8 mei 2022. Het opvanginitiatief voor vluchtelingen op de Zwartzustersvest was aanvankelijk voorzien voor één jaar, maar dat worden er dus drie. Na twee keer verlengen wordt de sluitingsdatum nog een laatste keer uitgesteld. In de tussentijd wordt er verder gewerkt aan een vervolgscenario.

“Als warme, solidaire stad zoekt Mechelen een plek voor iedereen. Nu we de huidige opvang over de winter heen kunnen tillen is dit toch een hele geruststelling”, licht Gabriella De Francesco, schepen voor sociale zaken en welzijn, toe. “We zijn al geruime tijd alle mogelijke opties aan het uitspitten om een nieuw noodopvangcentrum te kunnen huisvesten. Alle leegstaande panden van aanzienlijke grootte worden grondig geïnspecteerd naar bewoonbaarheid, veiligheid en haalbaarheid toe. Al hebben we voorlopig nog geen site gevonden die aan de noden kan voldoen.”

Aanvankelijk zou de noodopvang definitief moeten sluiten in februari 2022. De voorbereiding van het sloopdossier voor het voormalige ziekenhuis op de Zwartzustersvest en meer duidelijkheid rond de timing daarvan, boden de kans om nog een laatste keer de vluchtelingenopvang te verlengen.

Nieuwe opvangmogelijkheden
Mechelen startte in 2016 met een noodopvang in de Nekkerhal, waarna deze naar de Zwartzustervest verhuisde. Door de jaren heen heeft de stad zo al een 500-tal vluchtelingen kunnen opvangen, en de nood aan noodopvang blijft nog steeds even hoog. Hoewel dit natuurlijk een federale verantwoordelijkheid is, heeft stad Mechelen steeds in overleg met Fedasil en de bevoegde staatssecretaris haar engagement genomen en meegezocht naar een gepaste oplossing. Mechelen voorziet al jaren in noodopvang en wil dit engagement graag blijven waarmaken.

“Omdat de mogelijkheden in Mechelen voor een nieuwe collectieve opvang beperkt zijn, loopt er tegelijkertijd een onderzoek naar alternatieve vormen van opvang”, vertelt Gabriella De Francesco. “Zo verkennen we de piste van het Lokaal OpvangInitiatief (LOI), waarin vluchtelingen en mensen in procedure een aparte wooneenheid toegekend kunnen krijgen. Al biedt deze vorm van opvang echter niet de opvangcapaciteit zoals dat van een collectief initiatief.”

Oproep naar locaties
Mechelaars die locaties ter beschikking hebben voor collectieve of individuele opvang mogen zich steeds melden bij de stad. Voor collectieve opvang is het belangrijk dat met beperkte investeringen kwalitatieve opvang kan georganiseerd worden voor minstens een 100-tal personen en dat er naast de nodige binnenruimte ook buitenruimte aanwezig is.