Stad Mechelen trots lid van het Rainbow Cities netwerk

30 Juni 2023

Stad Mechelen trots lid van het Rainbow Cities netwerk

"De slogan 'samenleven in diversiteit' is een mantra voor onze stad, maar het is ook een werkwoord. Dat vertaalt zich in visualisatie, communicatie, verhalen, acties en ruimte voor ontmoeting."

Elke Mechelaar en elke bezoeker, ongeacht genderidentiteit, -expressie, -oriëntatie of geslacht moet zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich veilig kunnen bewegen in de stad. Mechelen maakt zich al jaren trots als warme en inclusieve stad, de toetreding tot het netwerk van Rainbow Cities is een symbolische kers op de taart.

“De slogan 'samenleven in diversiteit' is een mantra voor onze stad, maar het is ook een werkwoord. Dat vertaalt zich in visualisatie, communicatie, verhalen, acties en ruimte voor ontmoeting. Zo maken we alles bespreekbaar en bouwen we aan ieders vermogen om andere meningen, andere verledens en andere wensen tot persoonlijke expressie te begrijpen en te tolereren”, stellen de leden van de werkgroep.
 
Het Rainbow Cities Network biedt een interessant platform voor steden en gemeenten om uit te wisselen en blijvend bij te leren over de regenbooggemeenschap, regenboogbeleid en regenbooginitiatieven. De belangrijkste doelstellingen van het netwerk zijn het bevorderen van inclusie, het zichtbaar maken en delen van ervaringen, expertise, materialen, goede praktijken en uitdagingen, en het inzetten op gemeenschappelijke acties, evenementen en gelegenheden.
 
Voor de toetreding moet elke stad of gemeente aan enkele vereisten voldoen. Voor Mechelen was dit voornamelijk een formaliteit, omdat de stad reeds een doorgedreven regenboogbeleid voert:

  • Zo wappert regenboogvlag op gepaste tijden trots aan het stadhuis, de kathedraal, aan andere antennepunten en bij de politie.
  • Tijdens de IDAHOT-week deelt de stad vlaggen, buttons of andere symbolen uit, waarvoor al het stadspersoneel opgeroepen wordt ze te dragen.
  • De voorbije warmste week was ‘kunnen zijn wie je bent’ het centrale thema.
  • De mars ter ere van Ihsane Jarfi vond laatst in Mechelen plaats.
  • De regenboogbanken en dito zebrapaden worden steeds in ere gehouden.
  • Er wordt actief gesensibiliseerd rond online haatspraak.
  • Er gaat aandacht naar een gendergelijk straatbeeld in de straatnamen.
  • Mechelen neemt deel aan een Europees project rond LGBTQIA+-migranten.
  • Gisteren nog ging Parkpop van start met een eerste ‘Pride’-editie.

“Als inclusieve stad zetten we ook in op samenwerking met verenigingen en met burgers. We blijven in dialoog gaan voor een gelijkwaardige samenleving en gaan voor een beleid dat participatief tot stand komt. Samen creëren we meer bewustzijn en een positief draagvlak in onze stad. Samen laten we zien dat Mechelen een stad van gelijke rechten en gelijke kansen is”, klinkt het besluit van de college- en gemeenteraadsleden.