Schakelzorgcentrum in oud ziekenhuis Zwartzustersvest

01 April 2020

Schakelzorgcentrum in oud ziekenhuis Zwartzustersvest

Archieffoto: Schepen Gabriella De Francesco in de refter van het voormalig ziekenhuis op de Zwartzustersvest   Een vleugel van het voormalige ziekenhuis aan de Zwartzustersvest wordt de volgende dagen klaargemaakt om als schakelzorgcentrum te functioneren in de strijd tegen het coronavirus. Het schepencollege heeft daarvoor een aannemer aangesteld. De ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest staat al leeg sinds 2018. Twee van de vier vleugels ervan doen nu exact een jaar dienst als noodopvangcentrum voor asielzoekers. Het schepencollege heeft maandag groen licht gegeven om ook de onbenutte vleugel A klaar te maken om te functioneren als schakelzorgcentrum. “In het schakelzorgcentrum realiseren we de vereiste capaciteit van 50 kamers. Indien nodig kan dit zelfs nog uitgebreid worden tot maximum 90 kamers. Daarmee doen we meer dan nodig”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. “We maken van de gelegenheid tevens gebruik om in het gebouw ook tijdelijk extra capaciteit mogelijk te maken voor de opvang van daklozen en mensen met een dringende woonnood. Voor deze groep dreigen we de volgende weken immers extra opvang nodig te hebben en daarop anticiperen we nu reeds”, stelt schepen van sociale zaken en welzijn Gabriella De Francesco. Alle functies worden strikt gescheiden en verdeeld over de aparte verdiepingen van het gebouw. In de provincie Antwerpen wordt gezocht naar in totaal acht schakelzorgcentra. Een schakelzorgcentrum zorgt voor een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie en zorgt ervoor dat de capaciteit in de ziekenhuizen zelf maximaal kan voorbehouden worden voor complexe zorg. Er kunnen ook mensen terecht die zorg nodig hebben, maar daarvoor niet noodzakelijk in een ziekenhuis. Voor het dagelijks beheer zal het stadsbestuur twee centrummanagers aanstellen. Het zorgpersoneel komt uit de betrokken zorgorganisaties en een paramedische vrijwilligerspool van ca. 3000 kandidaat-vrijwilligers in heel Vlaanderen. Er staat geen einddatum op deze tijdelijke invulling. Het schakelzorgcentrum zal zo lang in gebruik kunnen blijven als deze crisis het vereist.  "Kwetsbare Mechelaars worden door deze gezondheidscrisis extra hard getroffen. Mechelen was al een warme, zorgzame en solidaire stad. In volle coronacrisis steken we graag nog een tandje bij", besluit Gabriella De Francesco.