Samenwerking om gelijke onderwijskansen te bevorderen

11 September 2023

Samenwerking om gelijke onderwijskansen te bevorderen

"We willen de basisscholen ontzorgen en ondersteunen in hun armoedesensitief beleid. Iets wat voorop staat bij onze acties in de strijd tegen kinderarmoede" - schepen Gabriella De Francesco

Via twee nieuwe samenwerkingen zet Stad Mechelen extra in op gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie en de ontwikkeling van een warm, inclusief en sociaal instap- en onthaalbeleid. Samen met SAAMO vzw maakt de stad werk van een goede start op school voor iedereen en Arktos vzw neemt de werking van de Onderwijsassistent van de stad over.

Een goede start op school
Een goede en duurzame schoolloopbaan start vroeger dan de eerste schooldag. De aanloop ernaartoe gebeurt vanuit de thuisomgeving. Sommige gezinnen hebben ondersteuning nodig om dat waar te kunnen maken. SAAMO doet aan maatschappelijk opbouwwerk en sociaal werk via innovatief en buurtgericht projectwerk. Samen met Stad Mechelen zullen ze het project ‘schoolstart’ voor hun rekening nemen en het stedelijk ‘bruggenbouwers’-project mee versterken, om zo gelijke kansen voor een goede schoolstart en sterke schoolloopbaan te kunnen bieden.
 
“Vanuit hun specialisatie zal SAAMO de reeds bestaande projectwerking van ‘schoolstart’ vorm geven. Ze gaan proactief en outreachend te werk, om kwetsbare gezinnen te bereiken nog voor de kindjes de stap naar de kleuterschool zetten. Op die manier wordt de start goed begeleid, voor het gezin en voor de school. Op die manier kunnen we ook linken leggen naar andere sociale dienstverlening van de stad wanneer dit nodig is”, vertelt schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu.
 
In Bruggenbouwers werken SAAMO, de deelnemende basisscholen en de medewerkers uit het welzijnsveld samen om de leerkansen van kinderen te verhogen. “Ook de bruggenbouwers gaan outreachend en buurtgericht te werk om kwetsbare gezinnen te bereiken”, vult schepen voor armoedebestrijding Gabriella De Francesco aan. “Maar ook de scholen kunnen hun zorgen onder de aandacht brengen bij de bruggenbouwers. We willen de basisscholen ontzorgen en ondersteunen in hun armoedesensitief beleid. Iets wat voorop staat bij onze acties in de strijd tegen kinderarmoede.”
 
De onderwijsassistent
Sinds 2016 ondersteunt Mechelen, samen met Arktos, de werking van Onderwijsassistenten in het onderwijs. Deze Mechelse praktijk werd door het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) sinds 2020 onderzocht en vervolgens beschreven in een onderzoeksrapport. Nu de krijtlijnen van de werking vast liggen, neemt Arktos de verdere ontwikkeling van het project op zich.
 
“Ook de onderwijsassistent vervult een brugfunctie, waarmee ze met een been in en een been uit de school staan. Ze zijn een aanvullende kracht in de klas, geen vervanger van de leraar. Ze vervullen dus geen onderwijsinhoudelijke taken, maar pakken de dagdagelijkse gedrags- en contextproblemen aan. Hiermee willen we onze jongeren versterken tot krachtige jongvolwassenen die voor zichzelf een plaats en een toekomst zien in onze samenleving”, besluit schepen Rabau Nkandu.