Regen zoekt ton in Mechelen

09 Juli 2020

Regen zoekt ton in Mechelen

Na ‘Boom zoekt grond’ wordt nu ook samenaankoop regentonnen georganiseerd Stad Mechelen engageert zich om een samenaankoop regentonnen te organiseren. Dat bleek uit het antwoord van schepen van Natuur- en Groentonwikkeling en Openbare werken Patrick Princen op een vraag van gemeenteraadslid Tine Van den Brande. Het engagement kadert in de droogtebestrijdingsplannen van de stad. Het stadsbestuur nam recent enkele maatregelen om te werken aan droogtebestrijding, vooral in functie van het hergebruiken van grondwater opgepompt bij bouwwerven. Bij het herwerken van de bouwverordening zullen bovendien de voorwaarden rond bronbemalingen herbekeken worden. De maatregelen en extra regels rond droogte kaderen binnen het hemelwater- en klimaatplan van de stad. Gemeenteraadslid Tine Van den Brande juicht de engagementen toe en ziet een opportuniteit voor een participatieproject met de Mechelaars: ”Het regent gelukkig heel wat deze dagen, maar er zijn zoals we nu allen weten ook meer hittegolven met lange periodes van droogte. Daarenboven is Vlaanderen erg verhard waardoor het regenwater vaak gewoon wegvloeit langs de riolering. Doodjammer is dat en er wordt aan gewerkt maar het is een werk van lange adem. Gelukkig kunnen we vandaag ook al een verschil maken als Mechelaars met een tuin massaal regentonnen zouden installeren die de regenwaterafvoer van hun daken kan opslaan en bewaren voor droge periodes. Zo kunnen ze de struiken en planten in hun (samen)tuinen, die naast verkoeling voor hen zelf ook de biodiversiteit helpen, toch in leven houden bij droogte. Onze samenaankoop voor ‘Boom zoekt Grond’ is een enorm succes en met deze nieuwe samenaankoop voor regentonnen kunnen we een stukje verder breien om Mechelaars te helpen hun tuinen te vergroenen zodat zij op hun beurt onze hele stad en het ecosysteem kunnen helpen. Vlaanderen telt meer oppervlakte aan tuinen dan aan natuurgebieden, voorlopig alsnog, dus het idee kan al bij al echt wel een verschil maken.” Op de gemeenteraad van 29 juni engageerde stad Mechelen zich, bij monde van schepen Patrick Princen, om hiermee aan de slag te gaan: “De eerste editie van ‘Boom zoekt grond’ heeft nogmaals de kracht van samenaankopen aangetoond voor het stimuleren en ondersteunen van de Mechelaars bij het maken van duurzame keuzes. Door de communicatie die bij dergelijke campagnes gevoerd wordt, hebben deze ook een sterk sensibiliserend effect. Een samenaankoop regentonnen kan er op die manier voor zorgen dat we niet enkel meer regenwater bijhouden en hergebruiken, maar ook de kans krijgen om de droogteproblematiek nog eens extra onder de aandacht te brengen.” De stad zal nu onderzoeken onder welke modaliteiten een dergelijke samenaankoop kan gebeuren, maar ziet wel iets in een koppeling aan de campagne ‘Boom zoekt grond’. Gemeenteraadslid Van den Brande vroeg de stad ook nog het goede voorbeeld te geven door zelf regentonnen te plaatsen aan de stadsgebouwen, in functie van (tegel)tuinen van de omwonenden. Ook deze suggestie zal onderzocht worden, al denkt de stad in eerste instantie eerder aan het aanschaffen van extra cubitainers om flexibel in te kunnen zetten in de verschillende dorpen en wijken, wanneer water beschikbaar is (bijvoorbeeld bij bronbemalingen).