Ragheno, nieuwe duurzame stadswijk van de toekomst

22 Oktober 2021

Ragheno, nieuwe duurzame stadswijk van de toekomst

Benieuwd hoe dé stadswijk van de toekomst eruitziet? Ontdek het op zaterdag 23 oktober tijdens het info-event achter het station. Dan komt Ragheno voor het eerst helemaal tot leven. Een maquette en toekomstbeelden maken de Ragheno-plannen concreet bij een hapje en een drankje. Of volg een uitgestippelde route doorheen de site met de fiets, per step of te voet.

De stadswijk van de toekomst, die wordt volop ontwikkeld langs de vaart achter het station. Vandaag zie je daar misschien nog een gebied dat grotendeels verlaten en onderbenut is, maar daar komt verandering in. Vandaag is Ragheno een industrieterrein met weinig structuur. In de toekomst wordt het een nieuw, duurzaam en aantrekkelijk stadsdeel op een boogscheut van de stadskern.

Het projectgebied is meer dan 100 voetbalvelden groot. “Met Ragheno beschikt Mechelen over een unieke opportuniteit. De site ligt vlak achter het station en heeft een directe toegang tot het stadscentrum van Mechelen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren. Het is het grootste stadsontwikkelingsproject in Mechelen. Een project dat heel wat jaren in beslag zal nemen en dus in verschillende fases verloopt. Een goede communicatie naar de buurt is dus essentieel”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Op zaterdag 23 oktober organiseert de stad een groot info-event waar buurtbewoners en bedrijven kennis kunnen maken met de toekomstige stadswijk. Een heel grote indrukwekkende maquette wordt er voor het eerst getoond. Via een wandel- step- en fietsroute kunnen de mensen de site op eigen tempo ontdekken. Ook een hapje en drankje wordt voorzien.

Vijf parkkamers
Het centrale park in Ragheno wordt een nieuwe groene long in Mechelen én het kloppende hart van de nieuwe wijk. Natuur en water zijn bepalend voor het karakter van Ragheno. Het bestaande groen wordt maximaal behouden en versterkt. “Het ontwerp voorziet een park dat de wijk vanaf het stationsgebouw tot Spreeuwenhoek verbindt. Dit is een ecologisch belangrijke verbinding tussen het bestaande stedelijke groen in de stationswijk, het nieuwe groen op de Raghenosite en het waardevolle groen aan Spreeuwenhoek”, klinkt het bij Marina De Bie, schepen van Duurzaamheid.

In het autoluwe park wordt een centrale verbinding voorzien voor fietsers en voetgangers. Het centrale park is een aaneenschakeling van vijf parkkamers: stations-, water-, jachthaven-, woon- en bosparkkamer. Elke parkkamer heeft een verschillend karakter, met levendige en rustige plekken.

Door een gezonde mix aan te bieden tussen wonen, werken en ontspannen wil Ragheno uitgroeien tot een aangename, leefbare en levendige wijk met veel groen en voorzieningen. Ragheno biedt plaats aan 2.750 woningen, zowel voor grote en kleine gezinnen. Naast het grote park komen er ongeveer 140 000 m² aan kantoorruimte en stedelijke werkruimtes, 25 000 m² aan commerciële gebouwen en 18 000 m² aan publieke voorzieningen bij.

Meerwaarde voor de buurtbewoners
“Ragheno biedt een antwoord op hoe we de stadsgroei op een kwalitatieve en duurzame manier opvangen. Anderzijds is het ook een meerwaarde voor de huidige bewoners omdat we werken aan een betere beleving voor de buurt. Er zijn genoeg elementen die de buurt moeten doen floreren. Denk maar aan het grote park van 11 hectare – zo’n 22 voetbalvelden groot - dat we gaan realiseren. Daarnaast komen er nieuwe voorzieningen zoals een sporthal, buurtwinkels en een nieuwe school. Ook de nieuwe gebouwen die er komen moeten kwaliteitsvol en duurzaam zijn”, klinkt het bij Greet Geypen.

Duurzame wijk
Er wordt maximaal ingezet op voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en duurzame alternatieven zoals deelwagens en -fietsen. Het grootste deel van de wijk wordt autoluw en er komt een parkeerstrategie die aanmoedigt tot een maximale benutting van de beschikbare parkeerplekken. Die bevinden zich ondergronds en in een parkeergebouw. Er komen heel wat fietsenstallingen, afhaalpunten voor pakketjes, en voorzieningen voor elektrisch laden, …

“Naast de hoge mobiliteitsambities wil de stad hier een klimaatneutrale wijk realiseren. Er loopt een studie naar een collectief warmtenet, er wordt slim omgegaan met water via wateropvang en groendaken en er is de nodige aandacht voor biodiversiteit, groen en circulaire economie”, aldus Marina De Bie, schepen van Duurzaamheid.

Nieuwe skyline voor Mechelen
De basishoogte voor de nieuwe gebouwen is altijd vier verdiepingen. Dat sluit aan bij de rest van Mechelen. Op goed gekozen locaties, zoals aan het station, park en water, komen er torens van 10 tot 18 verdiepingen. Ze vullen de Mechelse skyline verder aan. De slanke en elegante torens passen mooi in het straatbeeld en maken deel uit van het bouwblok. Door op deze manier te verdichten, maakt de stad de realisatie van de grote groene centrale long mogelijk.

Om de buurt zijn eigen karakter en identiteit te geven, houdt het ontwerp rekening met het bestaande erfgoed, zoals de loodsen van de Centrale Werkplaats van de NMBS. Die blijven het uitzicht bepalen en zullen als sporthal en stedelijke ontmoetingsplaats dienen.

Wonen en werken
Met een gemiddelde oppervlakte van 120 m² per wooneenheid mikt de stad op verschillende doelgroepen: alleenstaanden, gezinnen met kinderen, ouderen … Specifiek voor gezinnen komen er minstens 140 rijwoningen. Met hun voordeur om de zes meter, bepalen deze rijhuizen het straatbeeld. Ze staan meestal in groepen van minstens zes.

De woonparkkamer voorziet minstens 55 duplexappartementen als compactere woonvorm voor gezinnen. Ze hebben een private tuin en eigen voordeur. Minimaal 5 % van de woningen in private ontwikkelingen moet passen in het kader van betaalbaar wonen (sociale huisvesting, cohousing, zorgwonen, …). Daarnaast voorziet de stad zelf sociale huisvesting, namelijk minimaal 5 % op het totaal aantal woningen in Ragheno.

Zowel wonen als werken zijn bepalend voor het leven in Ragheno. “We vermijden de typische ‘kantorenzones’ die na de werkuren verlaten zijn. Het is net de mix van beide functies die zorgt voor levendige buurten. De kantoren bevinden zich vooral aan het station, aan de Arsenaalverbinding en nabij de hoofdweg. Achteraan in de wijk ligt de focus op wonen. De lokale commerciële voorzieningen bevinden zich vooral op de centrale ontmoetingsplekken: het station, het park en de jachthaven”, legt Greet Geypen uit.

Vandaag kunnen ontwikkelaars enkel vergunningen aanvragen op basis van het huidige bestemmingsplan, namelijk KMO en kantoren. Na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan in 2023 is de bestemmingswijziging definitief en kunnen ook andere ontwikkelaars naast vergunningen voor kantoren, ook vergunningen aanvragen voor woningen en publieke voorzieningen. Uiteraard moeten alle aanvragen passen binnen het masterplan. De realisatie van de Arsenaalverbinding in 2025 vormt hier een belangrijke mijlpaal.

Extra infodagen
Wandel zaterdag 23 oktober door de infomarkt en kom kijken naar hoe dit toekomstig stadsdeel vorm krijgt. Kom kijken naar de indrukwekkende maquette, ontdek de vijf parkkamers en maak kennis met de toekomstbeelden. Je krijgt een uitgestippelde route mee. Afspraak op zaterdag 23 oktober tussen 14 en 17 u aan de achterkant van het station. Ingang langs de Hanswijkvaart ter hoogte van de Colomabrug. Inschrijven is niet nodig.

Kan je er dan niet bij zijn op 23 oktober, maar ben je wel benieuwd naar de maquette en de toekomstbeelden? Kom ze dan op dinsdag 26, woensdag 27 of donderdag 28 oktober bekijken in The Crescent / De Mot (Motstraat 30). Je kan er terecht tussen 08.30 en 17.30 u. Van 12 tot 14 u is er ook telkens een medewerker van Stad Mechelen aanwezig om al je vragen te beantwoorden.