PUNT.vzw steunt slachtoffers van seksueel geweld met Vergeet-Ze-Niet-Benefiet

19 December 2022

PUNT.vzw steunt slachtoffers van seksueel geweld met Vergeet-Ze-Niet-Benefiet

Zondag vond de Vergeet-Ze-Niet-Benefiet plaats, ter ere van Julie Van Espen en alle slachtoffers van seksueel geweld. Een hele dag lang stond de Stadsschouwburg in het teken van dans, comedy, lezingen en workshops, met een lach en een traan. “De benefiet draait om elkaar echt (graag) zien. Niemand wordt vergeten.”

3,5 jaar na de moord op Julie Van Espen is haar nagedachtenis levendiger dan ooit. Julie werd slachtoffer van seksueel geweld, maar was bovenal een vrolijke, positieve jonge vrouw. Zo wil onder meer PUNT.vzw - een advies- en informatiecentrum voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag - haar vooral herinneren. En dat geldt voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Daarom riep de organisatie de Vergeet-Ze-Niet-Benefiet in het leven.

"Personen die seksueel geweld meemaakten worden doorgaans vereenzelvigd met hun trauma”, zegt Ayke Gubbels, oprichtster van PUNT.vzw. “We herinneren mensen graag aan wie ze waren en nog altijd zijn, ondanks wat er hen werd aangedaan. Deze benefiet draait om elkaar echt (graag) zien. Niet alleen als slachtoffer, ouder, werknemer... maar als mensen. Wij vergeten jullie niet”.

Een lach en een traan

PUNT.vzw zorgde vanaf 's middags voor een gevarieerd programma, waar zowel lezingen, workshops, dans als comedy de revue passeerden. De aanwezige gastsprekers getuigden vanuit hun eigen expertise over verschillende facetten rond slachtofferschap en seksueel geweld. Zo kwamen de nieuwe wetgeving rond seksueel geweld (Walter Damen), seksueel strafrecht (Liesbet Stevens), getuigenissen over slachtofferschap (Lore Baeten) en risicotaxatie (Kasia Uzieblo) aan bod.  

De avond werd ingezet met de dansvoorstelling ‘Het woord dat ik niet zeggen kan…’.  "De dans brengt het verhaal van vier slachtoffers die elk op hun eigen manier een verwerkingsproces doormaken”, vertelt Caroline Vermeulen, coördinator doorverwijzing PUNT.vzw. “Dit gaat van ontkenning, tot de klop krijgen, angst, schuld, boosheid... Maar we willen ook verder kijken dan dat. We zijn niet enkel pijn en verdriet, we zijn in de eerste plaats mens en dat mag ook gezien en gevierd worden”. De voorstelling werd volledig gecreëerd door PUNT.vzw, met als doel om beginnende artiesten de kans te geven om deel uit te maken van een nieuw en groter project.

Eindigen deed de Vergeet-Ze-Niet-Benefiet op een minder serieuze noot met een heus comedyprogramma. In de line-up klinkende namen als Amelie Albrecht. De toeschouwers konden zo met een glimlach op het gezicht vertrekken. Positief en vrolijk, net zoals de erfenis van Julie.

Met steun van Mechelen

Dat het event in Mechelen mocht doorgaan, is geen toeval. Ook het Mechelse stadsbestuur voert de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. “Dit voorjaar gingen we van start met de Ask for Angela-campagne in de horeca, waarbij medewerkers van uitgaanscafé’s een opleiding volgden om kordaat in te grijpen wanneer zij intimidatie vaststellen of wanneer een slachtoffer bezorgdheden escaleert aan hen”, leggen burgemeester Alexander Vandersmissen en preventieschepen Abdrahman Labsir uit.

“Deze campagne kreeg navolging in de eventsector, waar we tijdens Maanrock mochten rekenen op de fantastische vrijwilligers van PUNT.vzw die mogelijke slachtoffers opvingen”, vult gemeenteraadsvoorzitter en Ask for Angela-initiatiefnemer Maxine Willemsen (foto) aan. “De terugkoppeling naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, dat hier vandaag ook aanwezig is, was ook vlot geregeld. Gelukkig deden zich geen al te ernstige situaties voor, maar daar was de organisatie zo nodig wel op voorbereid.”  

Via Plan Samenleven, een initiatief van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, kreeg Mechelen een impuls van 600.000 euro. Een deel van deze subsidie gaat naar de aanpak van straatintimidatie en het omstaandersprincipe. “Het is belangrijk dat ook omstaanders worden gesensibiliseerd, zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. “Daarom investeer ik met Plan Samenleven in omstaanderstrainingen om mensen te leren hoe ze moeten ingrijpen als ze grensoverschrijdend gedrag detecteren.”

Betuig je steun

Ook afwezigen kunnen hun steun betuigen. Je kan €1 doneren door PUNT te sms’en naar 4330. De opbrengst gaat integraal naar de werking van PUNT.vzw.

Meer informatie