Baarbeekduin wordt Prinses Harte-speelbos

23 Maart 2020

Baarbeekduin wordt Prinses Harte-speelbos

Naamsverandering in kader van ‘Meer vrouw op straat’ Op dinsdag 24 maart staat de aflevering van ‘Meer vrouw op straat’ op Canvas in het teken van Mechelen. Stad Mechelen en Natuurpunt dopen in het kader daarvan de Baarbeekduin, het toekomstige speelbos van Chiro Muizen, om tot het ‘Prinses Harte-speelbos’. Een gepast eerbetoon voor Harte, die zowel tijdens haar leven als nu onder de vorm van Prinses Harte vzw, voor veel zonnestralen in heel wat harten zorgt. Eind 2016 werd het bos van 1,5 ha, dat eigendom is van Natuurpunt, aangeplant door tal van vrijwilligers van Natuurpunt, Chiro Muizen en de Sint-Lambertusschool. Om de aanplant te financieren werd toen een crowdfundingsoperatie georganiseerd, o.a. via de inzameling van ICT-materiaal. Ook Stad Mechelen deed haar duit in het zakje door het doneren van ICT-materiaal en de communicatieve ondersteuning van de actie. Na iets meer dan de dan drie jaar is het speelbos nog niet volgroeid, maar de Baarbeekduin krijgt vandaag wel een andere naam: het Prinses Harte-speelbos, ter ere van Harte Muyldermans die in 2013 aan kanker overleed.SymboolPrinses Harte vzw nomineerde Harte zelf via de website van Canvas, maar ze waren toch verbaasd voor de massale steun die deze nominatie kreeg. Papa Johan Muyldermans vertelt: “We hadden toevallig de actie gezien en vonden het logisch Harte te nomineren. We deden dit op 17 oktober 2019 op de Dag Tegen Kanker, een symbolische dag dus. Zonder echt campagne te voeren, bleek toch al snel dat heel wat mensen ons idee genegen waren en de nominatie steunden. Als het zou lukken, droomden we stiekem dat een leuke plek, een plek waar mensen samenkomen, haar naam zou dragen. Een speelbos is dan ook echt een schitterende plek om haar naam te dragen: niet alleen midden in de natuur, maar dan ook nog eens een plek waar in de toekomst honderden kinderen zullen komen spelen.”“Prinses Harte is ondertussen veel meer dan ons Harte alleen, maar staat symbool voor vele kinderen die op erg jonge leeftijd te maken krijgen met deze vreselijke ziekte. Het speelbos wordt daarom een symbool dat er blijvend aandacht besteed wordt aan kinderen met kanker en kinderen met ongeneeslijke ziektes. En een symbool voor het feit dat je het niet voor jezelf moet houden wanneer je een ernstig ziek kind hebt of een kind dat sterft, het helpt om dit te kunnen delen. Dat vinden we als ouders een belangrijke boodschap om mee te geven.”Steun van stadsbestuur en NatuurpuntGabriella De Francesco, schepen van diversiteit en gelijke kansen, spreekt van een unicum in Mechelen: “Alle persoonsstraatnamen in Mechelen zijn grotendeels naar volwassen mannen genoemd. Slechts 10% zijn vrouwennamen en geen enkele straat is genoemd naar een kind. Daar willen we verandering in brengen, want Mechelen is een stad in vrouwenhanden én een kinderstad. Door een speelbos naar Harte te vernoemen, doorbreken we de gewoonte om straten naar volwassenen te vernoemen. Harte stierf in 2013 op veel te jonge leeftijd en kreeg de kans niet om geschiedenis te schrijven. Maar ze leeft wel in onze gemeenschap en biedt vele mensen troost en hoop.”“Met het Prinses Harte-speelbos breiden we onze lijst van speelbossen verder uit. Het is een van de vele initiatieven die we opnemen voor Mechelen Kinderstad. Het jonge bos dat in volle groei is naar een volwaardig speelbos zal vooral op kinderen gericht zijn, het spreekt dan ook voor zich dat we dit bos een inspirerende kindernaam willen geven. Een naam dat het bos alle eer aan doet en kinderen eveneens zal inspireren om in de gezonde buitenlucht te komen spelen. We hopen hiermee alvast een impuls te geven aan de kinderen om in gezondere tijden en wanneer het bos speelklaar is, zoveel mogelijk te gaan genieten van dit stukje natuur. Waarbij Harte van boven kan genieten van de spelende kinderen in het bos dat haar naam draagt”, aldus jeugdschepen Abdrahman Labsir.Ook Natuurpunt, de eigenaar en beheerder van het bos, vindt de naamsverandering een goede zaak: "Onze 220 geëngageerde vrijwilligers voelen zich nauw verbonden met het sociaal engagement van Prinses Harte. Het was dan ook niet moeilijk om de Baarbeekduin te eren met de naam Prinses Harte-speelbos", zegt Tine Podevyn, vrijwilligster bij Natuurpunt Mechels Rivierengebied. "Dit stukje natuur leent zich perfect voor kinderen om zich te kunnen uitleven. Natuurpunt vindt dat alle kinderen voor hun 12 jaar minsten 50 dingen in de natuur zouden moeten beleefd hebben en dit is een ideaal stuk natuur om dat te doen."  Schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen vult aan: “Bossen en andere natuurgebieden hebben altijd een sterke maatschappelijke functie, met de keuze voor Prinses Harte-speelbos wordt die nog versterkt. Een bos groeit en verandert voortdurend, waardoor ook de herinnering aan Harte en aan alle andere kinderen zoals haar springlevend blijft. Sterker nog, hoe ouder het bos wordt hoe hoger haar natuurlijke waarde zal zijn en hoe meer kinderen er plezier kunnen beleven. Prinses Harte zal zo op termijn een sterk onderdeel vormen van het aaneengesloten natuurpark dat we willen uitbouwen rondom Mechelen.”