‘Plan Samenleven’ van start in Mechelen

18 Oktober 2022

‘Plan Samenleven’ van start in Mechelen

"Met deze acties zetten we volop in op de strijd tegen racisme, polarisatie en discriminatie, op onderwijs- en arbeidskansen, gemeenschapsvorming en veiligheid en leefbaarheid."

Met het Plan Samenleven ondersteunt Vlaams minister Bart Somers de lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Daarvoor maakt de Vlaamse Overheid 14 miljoen euro vrij. Vanaf 20 oktober rollen de lokale besturen het plan uit. Mechelen kan rekenen op 600.000 euro steun voor 13 acties. Voor twee daarvan is Mechelen ook mentor en begeleidt ze andere gemeenten en steden in het uitwerken van de actie: inzet van Pleinmakers en begeleiding van kansengroepen richting arbeidsmarkt.

Mechelen is een inclusieve stad, waarvoor ‘samenleven in diversiteit’ al jaren de rode draad doorheen het beleid en bestuur vormt. Gabriella De Francesco, schepen van diversiteit en gelijke kansen: “Plan Samenleven is een kans voor onze stad om ons inclusief beleid te versterken en tegelijk andere lokale besturen te inspireren. Mechelen diende een projectaanvraag in om middelen te krijgen voor 13 acties en kreeg ze voor de gehele lijn goedgekeurd. Met deze acties zetten we volop in op de strijd tegen racisme, polarisatie en discriminatie, op onderwijs- en arbeidskansen, gemeenschapsvorming en veiligheid en leefbaarheid. Stuk voor stuk belangrijke Mechelse beleidsdomeinen waar we nog meer op willen inzetten, maar er zijn ook nieuwe projecten.”

Zo komt er een actieplan voor de aanpak van polarisatie en straatintimidatie. De stad gaat ook vormingen organiseren voor professionals en Mechelaars volgens het omstaandersprincipe. Mensen worden geleerd hoe men actief kan tussenkomen wanneer op straat iemand onacceptabel gedrag vertoond, zoals seksuele initimidatie of racistische en homofobe uitspraken.

Schepen van preventie, jeugd en sport, Abdrahman Labsir: “Door problematieken zoals seksuele intimidatie en het omstaandersprincipe ondernemen we acties om Mechelaars zo veel mogelijk te betrekken, hun bewust te maken van deze uitdagingen en hun daarin actief te versterken. Net-werken – in elke zin van het woord – is daarbij noodzakelijk. Dat zien we ook bij personen die niet altijd hun weg vinden naar een sportclub of de vele culturele activiteiten. Het is essentieel om hen op maat de weg te wijzen in het veelzijdige aanbod, waar ze in een veilige omgeving kunnen bewegen en vriendschappen kunnen starten.”

Schepen van onderwijs, sociale cohesie en toegankelijkheid, Rina Rabau Nkandu: “Met Plan Samenleven trekken we dan ook volop de kaart van het versterken van mensen. Bijvoorbeeld door brugfiguren in te zetten die letterlijk de brug vormen tussen kwetsbare gezinnen en de school van hun kinderen. Het is een manier om onderwijskansen te vergroten en drempels weg te werken. Iets gelijkaardigs doen we in de wijken met het project Pleinmakers, zij verbinden mensen en versterken het sociaal weefsel. We zetten ook het project School in Zicht verder, waarbij we ernaar streven om van de Mechelse basisscholen echte buurtscholen te maken. Ook dit is een manier om het buurtweefsel te versterken en de sociale mix te vergroten.”

13 projecten, 3 prioriteiten, 2 mentorschappen

Dat alle 13 de projecten werden goedgekeurd is een goede zaak. Het geeft een boost aan de vele projecten die lopen en hun meerwaarde hebben aangetoond. “Drie projecten wilden we absoluut kunnen uitrollen: de omstaanderstrainingen, de inzet van brugfiguren, maar vooral ook het begeleiden van specifieke kansengroepen naar werk”, gaat schepen Gabriella De Francesco verder. “Bijna een derde van het budget Plan Samenleven gaat dan ook naar het verderzetten van onder meer het project 12Work, Jobroad en Co-searching. Werk, een vast inkomen geeft niet alleen financieel perspectief. Werk is ook een heel belangrijke manier om deel te zijn van onze samenleving, een zinvolle bijdrage te leveren, collega’s te leren kennen en nieuwe vriendschappen te smeden.”

Gezien de expertise die Mechelen heeft opgebouwd rond activering van kansengroepen en de begeleiding richting arbeidsmarkt is Mechelen voor dit onderdeel ‘mentee’ voor 27 andere lokale besturen die ook binnen dit thema een project hebben ingediend. Ook voor het onderdeel ‘Pleinmakers’ is Mechelen mentee. Mechelen pionierde met de inzet van Pleinmakers en mag deze expertise nu ook delen met 26 andere lokale besturen. Voor het mentorschap is bijkomend budget voorzien van telkens een 10.000 euro.

Minister Bart Somers: “Vroeger werden er vanuit het Vlaamse gelijke kansenbeleid 380 verschillende projecten en 413 vormingen georganiseerd. Steeds goedbedoeld, maar al te vaak met te weinig impact. Kleine projectjes die een handvol mensen bereikten. Het één project was nog niet uitgerold of er werd al iets nieuws bedacht. In de toekomst gaan we dit anders aanpakken. Met het Plan Samenleven richten we ons vanaf nu op 24 robuuste projecten die we grootschalig uitrollen. Elk project heeft concrete doelstellingen en heeft z’n meerwaarde al bewezen. Verschillende projecten zijn begonnen in Mechelen en worden nu verspreid over heel Vlaanderen. In totaal doen 103 lokale besturen mee, ook Mechelen. Als minister ben ik fier dat we hier vanuit Vlaanderen de komende 3 jaar 50 miljoen voor uittrekken”.

Overzicht van de verschillende Mechelse projecten

 

Aanpak racisme en discriminatie:

 • Ontwikkelen van een lokaal actieplan straatintimidatie en de uitrol ervan
 • Vormen van professionals en burgers volgens het omstaandersprincipe.
 • Inzetten van correspondentietesten om discriminatie te meten
 • Ontwikkelen van een lokaal actieplan toegankelijkheid van publieke gebouwen en de uitrol ervan

Onderwijs- en arbeidskansen:

 • Begeleiden van nieuwkomers, mensen met een handicap en 55+ naar de arbeidsmarkt
 • Begeleiden van ongekwalificeerde uitstromers naar een kwalificerend traject
 • Mentoren begeleiden jonge personen van buitenlandse herkomst begeleiden naar werk
 • Brugfiguren maken de brug tussen kwetsbare gezinnen en onderwijs

Gemeenschapsvorming:

 • In contact brengen van jongeren van buitenlandse herkomst en jongeren met een handicap met sport
 • In contact brengen van jongeren van buitenlandse herkomst en jongeren met een handicap met cultuur
 • Begeleiden van gezinnen om de sociale mix in scholen te bevorderen
 • Pleinmakers versterken in sociale woonwijken het sociaal weefsel

Veiligheid en leefbaarheid:

 • Ontwikkelen van een lokaal actieplan voor de aanpak van polarisatie en de uitrol ervan

Meer informatie over het Plan Samenleven kan je vinden op: https://www.vlaanderen.be/samenleven/subsidies/plan-samenleven