Pioniersproject 38Volt blaast 5 kaarsjes uit!

06 Februari 2023

Pioniersproject 38Volt blaast 5 kaarsjes uit!

“38Volt is een typisch Mechels project dat bij de start eind 2017 perfect buiten de lijntjes kleurde door flexibele kinderopvang te combineren met de ondersteuning van ouders richting werk of een opleiding" - schepen Gabriella De Francesco.

Wat ooit begon als een experiment rond flexibele kinderopvang en gezinsondersteuning, is ondertussen een vaste waarde en belangrijke steunpilaar in het Mechelse armoedebeleid. 38Volt bestaat vijf jaar en dat mag terecht gevierd worden. In de afgelopen jaren werden zo’n 170 kindjes opgevangen en evenveel ouders aan werk of een opleiding geholpen. 38Volt is een succes en inspireert vandaag ook andere lokale besturen én de hogere overheid.

Schepen van gezin, kinderopvang en armoedebestrijding Gabriella De Francesco: “38Volt is een typisch Mechels project dat bij de start eind 2017 perfect buiten de lijntjes kleurde door flexibele kinderopvang te combineren met de ondersteuning van ouders richting werk of een opleiding. In al die jaren hebben we ruim 170 gezinnen begeleid. De kindjes vonden bij ons een warme thuis samen met hun ouders. De begeleiding van de ouders zorgde ervoor dat zo’n 60 ouders werk vonden en ruim 90 ouders succesvol een opleiding wisten af te ronden. Net daarom heeft 38Volt een prominente rol in de bestrijding van kinderarmoede: we versterken kwetsbare gezinnen door gratis kwalitatieve opvang én de zoektocht naar werk.” 

Onder impuls van en gefinancierd door het Europese PACE-programma werd in december 2017 in Mechelen het project 38 Volt opgezet. Huidig schepen Gabriella De Francesco was toen projectcoördinator en werd bijgestaan door drie kinderbegeleidsters en één gezinsbegeleidster. Na enkele jaren experimenteren rond flexibele kinderopvang, vormen en activeren van kwetsbare ouders en het op maat begeleiden van gezinnen, bundelde een onderzoeksteam de resultaten van alle projecten uit het PACE-programma. In december 2020 koos Stad Mechelen ervoor om deze werking te verduurzamen en in te bedden samen met Zorgbedrijf Rivierenland. Sinds juni 2021 kan 38Volt rekenen op een officiële erkenning en subsidiering als ‘vernieuwend aanbod Huis van het Kind’.

In de voorbije jaren zijn er zeker ook zaken veranderd. Schepen Gabriella De Francesco: “Ook bij 38Volt voelen we de maatschappelijke uitdagingen die zich vandaag stellen. Wanneer onze ouders uiteindelijk werk vinden bijvoorbeeld, is het de bedoeling dat de kindjes doorstromen naar de reguliere kinderopvang. Maar die verkeert in crisis. En voor het vinden van werk zijn we uiteraard ook afhankelijk van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dat was tijdens corona, maar ook vandaag nog steeds een groot probleem. Dat maakt dat initiatieven zoals 38Volt eigenlijk nog meer nodig zijn dan voorheen.”

38Volt is gevestigd in een gebouw van de stad in de Caputsteenstraat 38 in Mechelen. Zorgbedrijf Rivierenland staat in voor de operationele uitvoering van het kinderdagverblijf met flexibele opvang en voorziet ook in kinderbegeleiding en coördinatie. "De samenwerking tussen stad en Zorgbedrijf Rivierenland is essentieel. Zorgbedrijf Rivierenland heeft heel veel expertise op vlak van kinderopvang. De stad voorziet in de gezinsondersteuning, zodat we maximaal aanknopingspunten kunnen zoeken met andere stedelijke initiatieven. Samen vormen we de perfecte tandem om de ouders aan het werk te krijgen én kansen van hun kinderen al van tijdens de babytijd te vergroten. Een dikke proficiat en oprechte dankuwel aan gans het team, aan alle kind- en gezinbegeleiders om zich al die jaren dag in dag uit in te zetten”, besluit schepen De Francesco.