Personeel van de stad en het OCMW van Mechelen bespaarden 41.493 km en meer dan acht ton CO2-uitstoot

08 September 2009

Tijdens de "Ik kyoto ? campagne" van 4 tot 29 mei 2009 bespaarden 159 medewerkers van de stad Mechelen en het OCMW van Mechelen samen 41 493 km en 8 678 kg CO2 uitstoot. Onder de deelnemers werden prijzen verloot. De deelnemers krijgen op 3 september hun prijs. De campagne "Ik kyoto' werd van 4 tot 29 mei 2009 voor de derde keer georganiseerd. De Bond Beter Leefmilieu en de Koepel Milieu en Mobiliteit organiseren de campagne met steun van de Vlaamse Overheid. 

 

De doelstellingen van de actie in 2009 waren:

  • Stimuleren van een duurzame mobiliteit in het woon-werkverkeer
  • Werken aan milieu en gezondheid: bijdragen aan een gezonde en meer leefbare omgeving, autokilometers sparen en een bijdrage leveren aan de daling van de CO2-uitstoot om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

In totaal deden 11 800 werknemers uit 385 bedrijven mee.

Dit jaar voerde ook de dienst duurzame ontwikkeling intensief campagne binnen stad en OCMW. 159 medewerkers van de 1 739 personeelsleden van stad en OCMW namen aan de campagne deel en kwamen naar het werk met duurzaam vervoer. Zij kwamen te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend naar Mechelen.

In de campagneperiode legden zij samen 41 493 km af en reisden zo 2,2 maal heen en weer naar Kyoto in Japan. De personeelsleden van stad en OCMW bespaarden 8 678 kg CO2 uitstoot. In vergelijking met 2007 is dit bijna een verdubbeling; toen werd 23 334 km duurzaam afgelegd met een CO2 reductie van 4 729 kg.

De fiets was het populairste vervoersmiddel met 89,6% fietsende personeelsleden. Een 15-tal personeelsleden overtuigden een collega's om mee te doen en krijgen subito krasloten. Veertien personeelsleden lieten de auto aan de kant en kozen voor een duurzaam vervoersmiddel tijdens de campagne.

Onder de deelnemers worden 30 prijzen verloot, gaande van een feestset over een treinbiljet naar een fitnessabonnement. De winnaars kunnen hun prijzen afhalen tijdens de persconferentie op donderdag 3 september 2009 om 16 u.

In Mechelen namen 16 bedrijven deel aan de campagne van "Ik kyoto", wat een vrij hoog aantal is voor een centrumstad. "Stad en OCMW kunnen zeker niet achterblijven en hebben een voorbeeldfunctie op vlak van duurzaam gedrag" vindt Koen Anciaux, OCMW-voorzitter. "Volgend jaar gaan wij zeker terug en liefst met nog meer mensen deelnemen."

"Wij willen het met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk komen bij onze medewerkers stimuleren" zegt schepen Marina De Bie. "Met Ik kyoto plaatsen wij dit gedrag in de kijker en moedigen wij het duurzaam woon-werkverkeer aan".