Persbericht: Restauratie oud gemeentehuis Walem van start

07 November 2009

Het stadsbestuur van Mechelen wenst dringend maatregelen te nemen tegen het verval van het oud gemeentehuis in Walem. " ", verklaart schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld). Momenteel staat het dorpshuis van Muizen in de steigers en werden eerder al de dorpshuizen van Leest en Heffen gerestaureerd.Dit kadert in ons beleidsprioriteit waarbij wij verouderde stadsgebouwen terug willen opwaarderen

Het ontwerp dat van de hand is van DG-architecten, zal uitgevoerd worden door het aannemersbedrijf INREBO en heeft een kostenplaatje van 642 000 €.

De verbouwingswerken zullen op 16 november starten en het vernieuwde dorpshuis zal in het voorjaar van 2011 weer functioneel zijn. " Tijdens de duur van de werken krijgt het dorpshuis een onderkomen in de Theo Vinckxlaan", vult schepen Marina De Bie (Groen!) aan.

Het oud gemeentehuis van Walem heeft zijn beste tijd gehad en is nog nauwelijks geschikt om publieke functies in onder te brengen. De 19e eeuwse voorbouw en de meer recente aanbouw uit de jaren '60, huisvesten de wijkagent en een bibliotheek. Vandaag de dag is de toegang voor het publiek beperkt tot één halve dag in de week. Dat het stadsbestuur het oud gemeentehuis terug in zijn functie wenst te herstellen wordt duidelijk wanneer schepen Greet Geypen de plannen uit de doeken doet.

Ontwerp
Het nieuwe ontwerp impliceert een vergroting van het hoofdgebouw zodat een meer uitgebreide dienstverlening op dorpsniveau voorzien kan worden. Er wordt geopteerd om de recente en historisch weinig waardevolle aanbouw te slopen en te vervangen door een nieuwbouwvolume met een grote functionaliteit. "Deze ingreep is noodzakelijk om alle gewenste activiteiten een plek te geven en de toegankelijkheid te optimaliseren", aldus Greet Geypen.

Op het gelijkvloers in de voorbouw wordt de inkomdeur als hoofdinkom hersteld. Aan de linkerzijde van de centrale inkomhal komt de bibliotheek en aan de rechterzijde een bureau voor de wijkagent en de wijkmanager. De gerestaureerde trap leidt naar de verdieping waar zich 2 zalen bevinden voor respectievelijk 50 en 20 personen. Door een akoestische mobiele wand kunnen beide zalen samengevoegd worden tot één grotere zaal.

In de nieuwe aanbouw achteraan bevinden zich een tweede inkom en een lift die de integrale toegankelijkheid waarborgen. Tevens is deze ruimte opgevat als een polyvalente foyer waarin vele activiteiten mogelijk zijn. Door het expliciet openen van de polyvalente ruimte naar de tuin, wordt de tuin een uitbreiding van de binnenruimte met mogelijkheid voor openluchtactiviteiten.

Op de verdieping bevinden zich sanitaire ruimtes en een tweede kleinere foyerruimte.

De secundaire inkom aan de achterzijde maakt het mogelijk om beide niveaus autonoom te laten functioneren. Zo zijn bijvoorbeeld avondactiviteiten op de verdieping mogelijk door het ontoegankelijk maken van de bibliotheek en de bureauruimte in de voorbouw.

"Wij hebben geluisterd naar de noden van de dorpsraad en zijn bijgevolg tot dit veelzijdig concept gekomen", verklaart Greet Geypen.

Het sobere en strakke karakter doet de nieuwe aanbouw aansluiten bij de strenge neoclassicistische vormgeving van de historische voorbouw. Het kleur- en materiaalgebruik benadrukken daarentegen het verschil tussen beide bouwperiodes (19de en 21ste eeuw).

Restauratie
Het 19e eeuwse hoofdgebouw wordt integraal behouden en gerestaureerd volgens de principes van de zachte restauratie. "Dit impliceert dat wijzigingen steeds minimaal zullen zijn en in functie staan van een verbetering van het gebouw en het verhogen van de gebruikswaarde", aldus Marina De Bie. Bovendien wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke duurzaamheid, met andere woorden het behalen van een zo laag mogelijk E-peil. "Dit bereiken we door de bestaande vloeren te isoleren, superisolerende beglazing te plaatsen en een groendak aan te brengen op de nieuwbouw", verklaart schepen Greet Geypen.

Tijdens de restauratiewerken krijgt het dorpshuis een onderkomen in de Theo
Vinckxlaan 9. Dit pand dat eigendom is van de "Duffelse Volkswoning", is gelegen
aan een zijstraat van de Pastorijstraat en ligt in de nabijheid van de basisschool "De Zonnebergen".

Daar het een leegstaand pand betrof, heeft de stad besloten dit te huren tijdens de duur van de werken. "De openingsuren en de dienstverlening blijven ongewijzigd en de inwoners kunnen er vanaf 3 november terecht", aldus Marina De Bie.

Meer info: Greet Geypen 0479/39.58.17 ? Marina De Bie 015/29 76 17