Over de begroting van 2012

21 December 2011

De tussenkomst van Groen!-gemeenteraadslid op de gemeenteraad van december: Frie Niesten

Collega's

De begroting, het document dat hier voor ons ligt, noemt Van Dale 'een
schatting van de te verwachten inkomsten en uitgaven'.

Voor 2012 is deze schatting, ook nu weer, het resultaat van de gedegen
voorbereiding en een belangrijke bijdrage, geleverd door onze ambtenaren. Velen
zullen ons niet alleen zulke medewerkers benijden maar ook de tools die zij
zich voor dit werk eigen gemaakt hebben.

 • Mede dankzij hun inzet slagen wij erin om dit lijvig
  werkstuk hier tijdig aan te bieden.
 • Mede dankzij hun expertise kunnen wij hier
  beslissingen nemen om:
  • Te weerstaan aan de
   druk veroorzaakt door minder inkomsten omwille van de economische situatie,
  • Te weerstaan aan de
   druk omwille van het doorrekenen sinds 2010 van de zware afvalfactuur,
  • Te weerstaan aan de
   druk omwille van de enorme meerkost voor de statutaire pensioenkost bij stad,
   OCMW, politie en Dodoens
 • Ook dankzij de transparantie van hun werk moeten wij
  niet blind overgaan tot verhoging van de algemene belastingen en blijven al te
  drastische besparingen op personeelsuitgaven en werkingskosten uit.

Als bestuurders hebben wij samen en op basis van dit werk voor onze stad
gerichte keuzes gemaakt. Ik licht er enkele uit:

 • meer inkomsten uit - voor de burger - vermijdbare
  retributies
  ;
 • verder optimaliseren
  van de werkingskosten.
 • besparingen door beperkte niet-vervanging bij
  pensionering van personeel in 2012 (21 van de 34 pensioneringen worden
  vervangen; 13 jobs worden niet meer ingevuld maar wel worden er 6 nieuwe
  functies gecreëerd)

Belangrijke investeringsprojecten in onze stad zijn zo buiten schot
gebleven:

 • de vernieuwing van de kruidtuin wordt verder
  uitgerold,
 • het Tivolipark en de bijhorende kinderboerderij
  krijgen de nodige extra impulsen
 • en het uitvoeren van de Matrix IV projecten zal zelfs versneld
  worden.

Ook nieuwe vragen vanuit de Mechelse bevolking  krijgen ruime kansen:

 • investeringen worden voorzien voor de werking van verenigingen
  en buurtcomités
 • Investeringen ook in infrastructuur van buurten en
  wijken.

Opmerkelijk hierbij is

 • dat in plaats van nieuwbouw, er soms ook andere keuzes zullen gemaakt
  worden. Samen met externe partners zal er in de wijk Molenberg bijvoorbeeld
  geïnvesteerd worden in bestaande gebouwen om deze zo, op gebied van geluidsisolatie
  en in overeenstemming met de Vlarem wetgeving, optimaal ter beschikking te stellen van de wijk.

Tot slot willen wij nog doen opmerken:

 • dat het reservefonds verder vergroot tot meer dan 5
  miljoen euro.
 • dat toelagen voor en engagementen met externe
  organisaties beslist zullen worden op basis van gevalideerde richtsnoeren.
 • dat er zal gestart worden, eindelijk, met de
  vernieuwing van de accommodatie van ons figurentheater 'De Maan'

Wij zijn ervan overtuigd dat op basis van het geheel van deze schatting
- deze begroting dus - de rating van onze stad de druk van binnen en van buiten
uit zal kunnen weerstaan!

Dank, bij het einde van deze tussenkomst,

        aan de ambtenaren voor hun
puik werk en

        aan het college voor hun
moedige beslissingen!

Frie Niesten