Opiniestuk: Mechelen ondersteunt zestigplusser in zelfstandig wonen: “We geven advies hoe je woning best kan inrichten op latere leeftijd”

30 November 2023

Opiniestuk: Mechelen ondersteunt zestigplusser in zelfstandig wonen: “We geven advies hoe je woning best kan inrichten op latere leeftijd”

Rina Rabau Nkandu, schepen van senioren vertelt: "Als schepen ben ik trots op de voortgang die we boeken. Na de pioniersrol van ons inloopcentrum voor mensen met dementie in lokaal dienstencentrum De Schijf, hebben we met de kijkwoning weer een stap verder gezet."

Wist je dat één op de vier inwoners van Mechelen 60-plusser is? Uit gesprekken met hen leren we dat een groot deel daarvan liefst zo lang mogelijk in eigen huis blijft wonen. Iets wat we bevestigd zien in het Mechelse Ouderenboefteonderzoek uit 2022. Dit brengt uitdagingen met zich mee, omdat de woning vaak te groot of onvoldoende aangepast is.

We kunnen ons daarbij niet ontdoen van de vaststelling dat deze uitdagingen dikwijls te laat in overweging worden genomen. Reflectie over de latere levensfase komt meestal maar op gang wanneer moeilijkheden zich al beginnen te manifesteren. Daarnaast is gebleken dat de bestaande zorgtechnologie en hulpmiddelen om ons daarin te ondersteunen nog te weinig gekend en gebruikt zijn. Net als de uitgebreide dienstverlening van ziekenfondsen.

Zelfstandig ouder worden in eigen woning staat daarom bovenaan het leeftijdsvriendelijke beleid dat we voeren. Het vormde ook de rode draad doorheen de Ouderenweek 2023. Op 24 en 25 november was er zo voor een eerste keer een kijkwoning te bezoeken in lokaal dienstencentrum De Schijf. Je kon er kleine en praktische hulpmiddelen als een smartwatch, een toiletverhoger en aangepast keukengerei ontdekken. Maar ook grotere hulpmiddelen zoals een rollator, een tillift, en dementievriendelijke zorgtechnologie werden gepresenteerd. Bezoekers konden er dus beleven hoe je een badkamer, woonkamer en keuken kan inrichten om op een comfortabele, zelfstandige en veilige manier ouder te worden.

Achter dit opzet ging trouwens een unieke samenwerking tussen de stad en verschillende ziekenfondsen schuil. Wat startte als verkennende gesprekken over het aanbod van verschillende soorten hulpmiddelen, kreeg uitwerking in de kijkwoning. Waardoor we grenzen verlegd hebben binnen het leeftijdsvriendelijk beleid van onze stad.

Als schepen ben ik trots op de voortgang die we boeken. Na de pioniersrol van ons inloopcentrum voor mensen met dementie in lokaal dienstencentrum De Schijf, hebben we met de kijkwoning weer een stap verder gezet. Deze inspanningen komen niet alleen ten goede aan ouderen, maar ook aan mantelzorgers, kinderen en families. Een goede en tijdige zorgplanning is immers van belang voor ons allemaal. 

Wie meer informatie zoekt, verwijs ik graag door naar onze website: www.mechelen.be/senioren. Hier vind je alles terug over het leeftijdsvriendelijk beleid van de stad, de ouderenweek, het ouderenbehoefteonderzoek en onze ouderenraad.