Opiniestuk: Mechelen kiest voor slimmer grondstoffengebruik en meer mensenrechten

13 Mei 2023

Opiniestuk: Mechelen kiest voor slimmer grondstoffengebruik en meer mensenrechten

"De steeds verregaandere digitalisering biedt veel kansen, maar we moeten er bewust mee omspringen. De introductie van de Fairphone als diensttelefoon is een kleine stap in de keten van stappen die gezet moeten worden voor meer duurzaamheid", aldus Rina Rabau Nkandu, schepen van mondiaal beleid en ict.

Mechelen kiest voor de Fairphone

Vandaag is het World Fair Trade Day, een dag waarop we stilstaan bij de principes van eerlijke handel en het belang ervan. Het blijft ook vandaag nog belangrijk om dit te doen: eerlijke handel is een de cruciale hefboom om onze toekomst vorm te geven. Een duurzame transitie kan alleen slagen als ze ook sociaal is, eerlijke handel gaat om mensenrechten maar ook om duurzaamheid.

Als meest nabije overheid, kunnen we als lokaal bestuur keuzes maken die echt een verschil maken. Als schepen bevoegd voor mondiaal beleid en ICT wil ik deze dag aangrijpen om specifiek de impact van keuzes op het vlak van ICT te bekijken en de kansen die daar liggen.

Om een voorbeeld te geven: het totaal aantal smartphones piekt op dit moment op zo’n 7 miljard stuks. Bovendien is de gemiddelde levensduur van deze toestellen slechts vijf jaar. Voor een toestel dat vol zit met zeldzame grondstoffen, is de impact gigantisch. De huidige manier van werken is op langere termijn dan ook niet haalbaar. Niet met een sterke digitalisering die steeds meer toestellen vraagt, niet in een begrensde wereld met beperkte grondstoffen en toestellen met korte levensduur, niet met onze groeiende impact op het klimaat, niet met kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden voor wie de grondstoffen delft.

De Fairphone is een telefoon als alle andere, maar ook helemaal anders. Met aandacht voor de herkomst van de onderdelen, de repareerbaarheid en de zorg voor mensenrechten gooit het veel bestaande telefoondogma’s overhoop.  Als stad kiezen we nu doelbewust voor dit toestel als eerste keuze voor diensttelefoons. Een logische volgende stap in het duurzame traject dat we met de stad aan het volgen zijn. Een traject waarbij we kiezen voor een duurzaam materialen- en grondstoffenbeleid in ICT, maar ook in andere domeinen. Keuzes maken voor betere repareerbaarheid en om toestellen zo lang mogelijk te blijven gebruiken, waarvoor we vorig jaar ook het ‘Ctrl Alt Del’-charter van CATAPA vzw ondertekenden. Keuzes voor het hergebruik van ICT-materiaal, ten voordele van e-inclusie via de digibanken en gelijke kansen in het onderwijs via leenlaptops. Het is een duidelijke keuze voor meer faire ICT.

De steeds verregaandere digitalisering biedt veel kansen, maar we moeten er bewust mee omspringen. De introductie van de Fairphone als diensttelefoon is een kleine stap in de keten van stappen die gezet moeten worden voor meer duurzaamheid.  Het kan bovendien als hefboom fungeren binnen de stad en daarbuiten. Het is een symbool van de waarde die we hechten aan duurzaamheid en mensenrechten over beleidsdomeinen heen, het is een doelbewuste ethische keuze richting een betere stad en een wereld die klaar is voor de toekomst.

 

Rina Rabau Nkandu

Mechelse schepen van o.a. Mondiaal beleid en ICT