Open stadslijst voor Mechelen

15 November 2011

Open stadslijst voor Mechelen

De lokale besturen van Groen! en Open VLD en de onafhankelijke schepen Frank Nobels hebben beslist om met een open stadslijst samen deel te nemen aan de Mechelse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Op die manier willen zij hun krachten bundelen in een nieuw en ambitieus stadsproject dat verder bouwt op al het goede van de afgelopen jaren, maar dat ook nieuwe kansen biedt en nieuwe wegen bewandelt voor Mechelen en haar inwoners.De stadslijst wil met haar positief stadsproject de toon zetten in Mechelen en de weg wijzen voor de verdere uitbouw van de stad. De lat ligt daarbij hoog: Mechelen als warm nest voor iedereen en tevens gidsstad op ecologisch, sociaal, cultureel, economisch en democratisch vlak. De lijst wil werken aan een stad waar economische ontwikkeling, culturele emancipatie, bevolkingsgroei en duurzame groene keuzes hand in hand gaan.

Inhoudelijke krachtlijnen

De komende maanden wordt dit stadsproject verder uitgewerkt en concreet ingevuld. In de koepeltekst "Positieve krachten bundelen" werden reeds een aantal krachtlijnen uiteengezet. De stadsverfraaiing van Mechelen moet verder gezet worden met veel aandacht voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor elke Mechelaar.

Met een gevarieerd cultuuraanbod en een netwerk van nieuwe parken moet de stad nog meer gaan bruisen. Alle 82 000 inwoners tellen mee in Mechelen. Met verantwoordelijke en solidaire burgers maken we werk van veilige en leefbare buurten. Mechelen moet bovendien de eerste klimaatneutrale stad van Vlaanderen worden.

Ook slimme en duurzame mobiliteit staat hoog op het prioriteitenlijstje. Om dit alles mogelijk te maken moet de investeringspolitiek van de afgelopen jaren verder gezet worden. Mechelen moet blijven verrassen en vernieuwen.

Bundeling van positieve krachten

Burgemeester Bart Somers trekt de lijst. Federaal parlementslid Kristof Calvo is de lijstduwer. Het is de uitdrukkelijke ambitie van de stadslijst om rond haar stadsproject zoveel mogelijke positieve onafhankelijke mensen en groepen samen te brengen.

"Met een dergelijke bundeling van positieve krachten kunnen we een breed draagvlak opbouwen en werken aan gedeelde ambities en inzichten. En dat is net waar een stad in al haar diversiteit nood aan heeft. Met dit project willen we mensen samen brengen en ze verbinden met de stad. Het is een uitgestoken hand naar elke Mechelaar om mee verantwoordelijkheid op te nemen in onze stad", aldus Somers en Calvo.