Oostelijk gericht perceel begraafplaats Mechelen officieel geopend

06 Mei 2019

Oostelijk gericht perceel begraafplaats Mechelen officieel geopend

Vandaag is het oostelijk gericht perceel op de begraafplaats in Mechelen officieel geopend. Hiermee komt het stadsbestuur tegemoet aan een vraag die al lang leeft binnen de moslimgemeenschap in Mechelen. Schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen Gabriella De Francesco wil hiermee een belangrijk signaal geven. “Voor ons zijn alle Mechelaars gelijk, ongeacht de levensbeschouwing, voor én na de dood. Begrafenisrituelen bestaan om het leed van de nabestaanden te verzachten. Ze moeten dan ook in Mechelen kunnen uitgevoerd worden." Ook voor schepen van Sociale cohesie Björn Siffer heeft dit oostelijk gericht perceel een speciale betekenis: "Een begraafplaats is een intieme plek van rust en ontmoeting: met de geliefden die er niet meer zijn, maar evengoed met lotgenoten. In onze superdiverse stad werken we actief aan ontmoeting tussen verschillende levensbeschouwingen. Het is symbolisch belangrijk dat we dit ook doortrekken naar onze begraafplaats." “Er wordt bewust niet gekozen voor een aparte begraafplaats”, stelt burgemeester Bart Somers. “Iedere burger kan terecht op deze perken die naar het oosten gericht zijn, ongeacht de levensbeschouwing, maar door de begraafplaats naar het oosten te richten komen we tegemoet aan een vraag die al lang leeft binnen de moslimgemeenschap in Mechelen. Als je een inclusief beleid wil voeren, dan moet je consequent zijn in alle facetten. En dus moet ook op de stedelijke begraafplaats elke Mechelaar, ongeacht zijn of haar afkomst, terecht kunnen. Inclusief wil ook zeggen dat we geen voorstander zijn van aparte begraafplaatsen.” Masterplan "De aanleg van het oostelijk gericht perceel past ook binnen een globaal masterplan rond de herinrichting van de graftuinen. Het doel is om de ruimtelijke kwaliteit en de beeldkwaliteit van de tuinen te verhogen en de stenen begraafplaats om te vormen tot een parkbegraafplaats. Daarbij werd beslist om ook naar het oosten gerichte begraafplekken aan te leggen", aldus schepen van Burgerzaken Alexander Vandersmissen. De totale uitbreiding van de begraafplaats kostte 330.000 euro. In totaal zijn er 53 oostelijk gerichte grafkelders voor volwassenen, is er op het oostelijk gericht perk ook nog plaats voor 30 foetussen en zijn er 34 plaatsen voor kinderen tot 7 jaar. Daarnaast zijn er ook 126 grafkelders geplaatst voor begravingen voor 15 jaar op het reguliere perk. De grafkelders zijn van die kwaliteit dat ze minstens 100 jaar zullen meegaan.