Onthardingsplannen Muizen oogsten bijval

17 Juni 2021

Onthardingsplannen Muizen oogsten bijval

“Participatiemomenten leverden schat aan nieuwe info” Een digitale infosessie eind mei, een online bevraging en tot slot een fysieke workshop begin juni. Bewonersparticipatie is een belangrijk aspect in de plannen van de stad om de Muizenhoekstraat en de Ter Donckwijk in Muizen deels te gaan ontharden. Door de buurt inspraak te geven over een aantal voorstellen wordt het uiteindelijke ontwerp er dan ook echt eentje op maat van de Muizenaars én past het bovendien helemaal in de onthardings- en vergroeningsfilosofie van Mechelen. Foto © Google Maps Het is niet toevallig dat Stad Mechelen met een aantal onthardingsprojecten bezig is. Mechelen is pilootstad in Vlaanderen in het project RE-MOVE. In dat kader werden vier locaties geselecteerd die als pilootcase worden uitgewerkt, waarvan de Muizenhoekstraat en Ter Donck er één zijn. “Het ontharden van wegen en pleinen is cruciaal voor mij”, zegt schepen van openbare werken en natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen. “We werken hiermee immers aan heel veel cruciale ambities van ons beleid: het creëren van meer groen en biodiversiteit, het weerbaar maken van de stad tegen de klimaatopwarming, het herstellen van de sponsfunctie van onze bodem en het stimuleren van een duurzamere mobiliteit met meer stappers en trappers.” Positieve feedback uit de buurt Muizenaars konden tijdens verschillende participatiemomenten in mei en juni aangeven welke onthardingsopties zij het meest wenselijk vinden. Voor de Muizenhoekstraat zal in een eerste fase mentaal onthard worden. Daarbij konden de bewoners kiezen tussen een accentuering van de toegang tot het Mechels Broek of een knip door middel van de een paaltje of een tractorsluis. In de definitieve fase zal een karrenspoor aangelegd worden, dat geheel of gedeeltelijk uit halfverharding zal bestaan. Het belang van een vlotte keerbeweging en het verminderen van de parkeerdruk waren voor de buurt zeer belangrijke aandachtspunten. "Ik merk vooral dat er een groot draagvlak is om de bovenmaatse betonvlaktes die er zijn om te vormen naar een straat op planten-, dieren- en mensenmaat" - schepen Patrick Princen.   In de Ter Donkwijk staan veel meer huizen dan in de Muizenhoekstraat. Volledig ontharden zit er daardoor niet in, maar het (grotendeels) reduceren tot één rijstrook kan wel. Daarom kregen de bewoners de optie om te kiezen voor een versie met verkeer in één richting en een optie waarbij verkeer in twee richtingen wordt behouden door op een aantal plaatsen een kruiszone in te richten. Ook over de invulling van de vrijgekomen ruimtes mochten de bewoners zich uitspreken. De keuze daar bestond o.a. uit extra plantvakken met waterinfiltratie, extra bomen of kleine speel- en ontmoetingsplekken. Maar ook de vraag naar een volledige heraanleg en de sponswerking van de ondergrond kwamen aan bod. Volgens schepen Patrick Princen, die ook bevoegd is voor participatie, waren de bewoners positief en zeer constructief. “Dit project leent zich bij uitstek tot participatie en het ontmoeten van de buren, wat voor mij ook heel belangrijk is. Het laat mensen toe te dromen over hun straat van de toekomst en we doen hiervoor beroep op hun wensen en hun kennis. Het is dan ook fijn om te merken dat dit enthousiasme ook bij de betrokken buurtbewoners leeft. Er zijn ook een aantal duidelijke aandachtspunten naar boven gekomen die we zullen integreren in de definitieve ontwerpen. Ik merk vooral dat er een groot draagvlak is om de bovenmaatse betonvlaktes die er zijn om te vormen naar een straat op planten-, dieren- en mensenmaat. We gaan de komende jaren zeker verder op deze ingeslagen, ontharde weg!” besluit hij. https://www.mechelen.be/re-move https://www.mechelen.be/muizenhoek-terdonck