Plein Klein Begijnhof krijgt groenere invulling

13 December 2021

Plein Klein Begijnhof krijgt groenere invulling

Vrijwilligers starten met ontharding Stad Mechelen is volop bezig met het uitrollen van een uitgebreid onthardingsplan. Het ontharden van overbodig beton en asfalt heeft immers tal van voordelen. Tijdens een digitaal infomoment op 30 november leerden de buurtbewoners van het Klein Begijnhof de onthardingsplannen van de stad kennen en konden ze hun belangrijkste wensen en bedenkingen kenbaar maken. Op zondag 12 december werden de eerste stukken opengebroken. Schepen van openbare werken en natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen legt uit: “Het ontharden van beton en asfalt is een belangrijke actie op heel veel terreinen: het maakt infiltratie en waterbuffering mogelijk en creëert ruimte voor vergroening. Deze acties dragen bij tot het versterken van de biodiversiteit, het afkoelen van de binnenstad tijdens grote hitte, maar ook zeker bij het verbeteren van het uitzicht en de beleving van een plein of straat. Op die manier stimuleren we ook ontmoetingen tussen mensen: als mensen langer op het plein verblijven en als kinderen er kunnen spelen, is het ook gemakkelijker om een gesprek aan te knopen. Daarnaast willen we bij het maken van de plannen en bij de ontharding en aanplanting zelf, geïnteresseerde buurtbewoners betrekken: zo wordt het echt een project voor en door de bewoners.”De ontharding van het Klein Begijnhof past in het grotere plan rond de opwaardering van beide begijnhoven in de stad. Het plein zal niet volledig heraangelegd worden. Op dit moment zijn er al heel wat verschillende zones met verschillende patronen en stenen, door enkele vlakken hiervan te ontharden zal er na de werken ongeveer 265 m² (of ¼ van het plein) groen zijn. Voor het project was dit slechts 80 m². Met beperkte middelen wordt zo een duidelijk aanwezige vergroening gerealiseerd. Verdere verfijning  De plannen konden alvast op bijval rekenen, zodat dit weekend al met een gedeeltelijke uitvoering van de plannen gestart kon worden. “Al van voor de infoavond waren er vragen om meer groen in de buurt te creëren. Dit weekend ging ik samen met vrijwilligers van Klimaan en Natuurpunt een handje toesteken, bij volgende onthardingsmomenten kunnen ook de buurtbewoners dat doen", aldus schepen Princen. "Op het infomoment werd wel aandacht gevraagd voor spelende kinderen en voor de mogelijkheid om het plein te kunnen blijven gebruiken voor de rommelmarkt en het buurtfeest. Er was ook bezorgdheid naar mogelijke overlast wanneer er verdoken hoekjes gecreëerd zouden worden. We starten vandaag met de aanleg van de perken waar geen discussie over is, maar gaan het onthardingsplan daarnaast verder verfijnen op basis van de reacties. In de loop van januari hopen we met alles klaar te zijn."Naast het ontharden van enkele stukken, zal ook een regenton geïnstalleerd worden aan de gevel van het dienstencentrum, zodat de buurt dit water kan gebruiken om de plantvakken te bevloeien. Daarnaast wordt er ook een nieuwe zitbank voorzien. De plannen liggen ondertussen ter inzage in LDC De Rooster, buurtbewoners kunnen hun opmerkingen en suggesties daar nog binnenbrengen.